Ressursbank

Ressursbank

Et viktig formål med Fremtidens campus er å etablere kunnskapsstatus på sentrale områder for campusutvikling. Denne ressursbanken vil oppdateres fortløpende med relevant forskningsbasert kunnskap, innenfor programmets ulike temaområder:

Prosjektstyring, prosjektutvikling og medvirkning

Arealdisponering og arbeidsplassutforming

Læringsarealer, læringsteknologier og utnytting av globale plattformer

Organisasjonsutvikling og organisasjonsmessige forutsetninger