Forskning

Forskning

Fremtidens campus har hovedfokus på vitenskapelig forskning og utvikling, og bidrar til dette gjennom finansiering av prosjektaktivitet og kunnskapsinnhenting. Dette innebærer blant annet full- og delfinansierte stipendiatstillinger, støtte til masteroppgaver, prosjektstøtte til etablering av forskningsstatus og støtte til seminarer og workshops. Programmet vil også samle og formidle informasjon om andre forsøk og prosjekter fra ulike miljøer ved NTNU som kan være relevante som kunnskapskilder for campusutviklingen.


Prosjekter i Fremtidens campus