Fremtidens campus - hjem

Fremtidens campus er et forsknings- og utviklingsprogram som skal følge NTNUs arbeid med campusutvikling. Det finansieres av NTNU og koordineres av NTNU Samfunnsforskning. Dette programmet er uavhengig av NTNUs campusutvikling, og vil gjennom originale forskningsbidrag og etablering av kunnskapsstatus kunne bidra med nyttige innspill til denne prosessen.

 

Foto NTNU drone Lars Strømmen
Foto: Lars Strømmen/NTNU - Norwegian University of Science and Technology

 

Aktuelt

Aktuelt


Seks nye prosjekter bevilget midler fra Fremtidens Campus

Fremtidens campus lyste ut midler til NTNUs fagmiljøer med frist 6. november 2020. Totalt mottok vi  ni søknader. 

Følgende seks søknader ble innvilget:

"Saltomortale"
Institutt for lærerutdanning, v/Dag Atle Lysne

"Bedre brukerinvolvering i prosjekter med komplekse brukermiljøer"
Institutt for maskinteknikk og produksjon, v/Bjørn Andersen

"Gatesymfoni"
Institutt for arkitektur og planlegging, v/Steffen Wellinger

"Kontoret – idémiljø og minneteater"
Institutt for historiske og klassiske fag, v/Thomas Brandt

"Lærings- og identitetsareal"
Institutt for pedagogikk og livslang læring, v/Ingunn Dahler Hybertsen

"Campus som sted og et sted i Trondheim by"
Institutt for geografi, v/Nina Gunnerud Berg

 


Facebook

Besøk gjerne vår Facebook-side!

Om Fremtidens campus

Våre prosjekter

Ressursbank