Muliggjørende teknologier

Muliggjørende teknologier

Prosjektet er ferdig. Muliggjørende teknologier varte fra 2011 til 2023.

Muliggjørende teknologier 2011–2023

NTNUs muliggjørende teknologier NTNU Bioteknologi, NTNU Digital og NTNU Nano skal bidra til å utvikle nye næringer og nye produkter, og til nye løsninger på de fleste samfunnsområder.

Muliggjørende teknologier

NTNU Bioteknologi

 

NTNU Bioteknologi, symbol.

NTNU Bioteknologi

NTNU Bioteknologi favner all aktivitet hvor anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer endrer levende eller ikke-levende materialer.

Formålet er å frembringe kunnskap, varer og tjenester.

NTNU Digital

 

NTNU Digital, symbol.

NTNU Digital

NTNU Digital dekker hele spekteret av forskning og utdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Programmet styrker vår grunnleggende IKT-forskning på tvers av fag og anvendelser.

NTNU Nano

 

NTNU Nano, symbol.

NTNU Nano

NTNU Nano koordinerer og fremmer forskning innen nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer. 

Vårt renrom NTNU NanoLab is del av initiativet NTNU Nano, og leder av nasjonale NorFab, Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility.