Muliggjørende teknologier

Muliggjørende teknologier 2011–2020

 

Muliggjørende teknologier, ikoner

Muliggjørende teknologier NTNU Bioteknologi, NTNU Digital og NTNU Nano skal bidra til å utvikle nye næringer og nye produkter, og til nye løsninger på de fleste samfunnsområder som eksempelvis matproduksjon, energieffektivisering, transport og helsetjenester.

 

NTNU Bioteknologi

NTNU Bioteknologi

Synthetic Biology EngineeringNTNU Bioteknologi favner all aktivitet hvor anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer – og på deler, produkter og modeller av disse – skal endre levende eller ikke-levende materialer for å frembringe kunnskap, varer og tjenester.

Den mest effektive måten å utvikle ny grensesprengende bioteknologi på er gjennom tett kobling av livsvitenskapene, de matematiske vitenskapene og ingeniørvitenskapene.

space

 

NTNU Digital

NTNU Digital

DatamaskinNTNU Digital dekker hele spekteret av forskning og utdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Programmet styrker vår grunnleggende IKT-forskning på tvers av fag og anvendelser.

Dette betyr å støtte forskning som kan være avgjørende for framtidige anvendelser, samt for nye og potensielt omveltende IKT-teknologier.

space

 

NTNU Nano

NTNU Nano

NTNU NanoLab. Foto: Geir Mogen/NTNUNTNU Nano er en satsing som fremmer og koordinerer forskning innen nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer.

Forskning foregår i grenselandet mellom fagfelt som elektronikk, fysikk, materialteknologi, kjemi, biologi og medisinsk teknologi.

NTNU Nanos NTNU NanoLab leder den nasjonale NorFab, Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility.

space