NTNU Nano

NTNU Nano banner

Lenke til engelske sider

Forskning i nanolaben

NTNU Nano er en av NTNUs muliggjørende teknologier.

Nettsider om NTNU Nano finnes kun på engelsk

 

Se våre engelske sider for mer informasjon