8. Oppbevaring, bruk og publisering av data personopplysninger

8. Oppbevaring, bruk og publisering av data personopplysninger

Case
8.1: Medforfatterskap
8.2: Bidrag til publisering

--------------------------

Case 8.1: Medforfatterskap
En stipendiat ble sykmeldt mens han arbeidet med en artikkel. Etter 3 uker ble jobben overtatt av en annen som krevde å være førsteforfatter på publikasjonen.

Spørsmål: Er dette kravet akseptabelt? Dersom det ikke er akseptabelt, hva er grunnene til det?

 

Case 8.2: Bidrag til publisering
De som jobber på et verksted er med på å produsere kunnskap og erfaring gjennom å utføre oppgaver de får beskjed fra forskerne om å utføre. Det er ikke vanlig at dette bidraget nevnes i ”acknowledgments”. En student var på liknende vis satt til å gjøre det han fikk beskjed om – en jobb som kan sammenliknes med verkstedets bidrag. Studenten krevde imidlertid å få være medforfatter på publikasjonen fra prosjektet. Forskerne mente det var urimelig siden jobben hadde bestått i å plotte inn data.

Spørsmål: Var bidraget vesentlig nok til å kreve medforfatterskap (jfr. Vancouverreglene)? Hvilke grunner kunne telle for å inkludere studenten som medforfatter? (uklarhet med hensyn til kontrakt, uklare normer for medforfatterskap)

Kommentarer fra pilotutprøverne:
Kommentar 1: I henhold til Vancouverkonvensjonen er det ikke nok å bare ha samlet inn data. Det heter bl.a. at ”Acquisition of funding, collection of data, or general supervision of the research group alone does not constitute authorship.” Se http://www.icmje.org/#author.

Se også Innsida om medforfatterskap.