Lev og lær

Lev og lær

– «Gamification» - for å gjøre læring gøy!

Introduksjon 

Landsbyen Lev og lær vil bidra til å foreslå, utprøve og utvikle tilnærminger til læring som inkluderer «gamification» («spillifisering»). Begrepet gamification ble skapt av den britiske programmereren Nick Pelling, og betyr å anvende spillmekanismer og -elementer i sammenhenger som ikke i utgangspunktet har noe med spill å gjøre. Et eksempel på dette kan være bruk av Kahoot som et verktøy i undervisning. Målet med gamification er å motivere mennesker til læring gjennom å øke deres engasjement og skape mestringsfølelse. Gamification kan i prinsippet brukes i tilknytning til alle fagområder. Landsbyen søker dermed studenter med et bredt spekter av faglige bakgrunner. 
 
Gamification kan for eksempel være nyttig for å: 
 
 • strukturere og organisere læringsaktiviteter for ulike aldersgrupper i forskjellige sammenhenger
 • forstå og mestre ulike roller, som for eksempel forelder, elev, mosjonist eller arbeidstaker
 • bidra til å bryte barrierer i hverdagen, som for eksempel å komme i gang med trening eller legge om livsstilen
 • dyktiggjøre seg i praktiske ferdigheter
 • forbedre samhandlings- og arbeidsprosesser på ulike arenaer (arbeid, fritid, hjem, etc.)
 • organisere hverdagen
Problemstillinger innenfor temaet kan belyses ut fra ulike perspektiver og egner seg derfor godt for tverrfaglighet.
 

Mulige problemstillinger for prosjekter i denne landsbyen kan være:

 
 • Hvordan legge til rette for ulike typer hverdagslæring ved bruk av spill-elementer?
 • Hvordan kan bruk av spill-elementer bidra til økt læringsutbytte?
 • Hvordan kan man ved bruk av spill-elementer nå ut til grupper av folk som kanskje er vanskelig å inkludere i andre former for læringsaktiviteter?
 • Hvordan kan spill-elementer:
  - tilpasses personer med ulike behov, i ulike livssituasjoner eller læringskontekster?
  - bidra til utvikling når det gjelder helse-, kostholds- eller andre livsstilsspørsmål?
  - brukes til å øve opp ulike ferdigheter?
  - bidra til å lette hverdagen til enkeltpersoner eller grupper?
  - motivere for deltakelse på ulike læringsarenaer?
  - brukes til å nå ut til befolkningen med informasjon og opplysning? 
 

Relevant kompetanse 

Landsbyen vil deles inn i grupper som hver skal arbeide frem et produkt som på en eller annen måte kan knyttes til gamification. Produktets karakter og beskaffenhet er ikke forhåndsbestemt, her oppfordres gruppene til å tenke nytt. Det er ingen krav om tekniske ferdigheter eller – innsikt. Kreativitet, lekenhet, sosial kompetanse og engasjement er egenskaper som er gode å ha med seg inn i landsbyen. Ettersom selve samarbeidsprosessen vil vektlegges sterkt gjennom gruppebaserte øvelser, refleksjoner og skriftlige arbeider, vil evnen og viljen til å bidra til et fruktbart samarbeidsklima være like viktig som den enkeltes faglige bidrag.  

Fakta om landsbyen - VL3800

Emnekode: VL3800
Landsbytittel: Lev og lær
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Gunhild Marie Roald og Ida Malén Gabrielsen
Undervises: Vår 2019

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.