Lyd i hverdagen – Helsefremmende eller skadelig.

Lyd i hverdagen – Helsefremmende eller skadelig.

Hørselen er en utrolig viktig sans for kommunikasjon, sosialisering og opplevelse. Mennesker og dyr bruker hørselssansen både aktivt og passivt for å forholde seg til sine omgivelser. Disse sanseinntrykkene er med på å forme tilværselen for både mennesker og dyr.

Mange mennesker finner naturlige lyder, som fuglekvitter, elvesus og lignende behagelige. På andre siden kan støy fra veitrafikk og jernbane være forstyrrende. Landsbyen er interessert i å finne ut hvorfor, hvordan, og i hvor stor grad.

I dagens moderne samfunn må man ofte langt bort fra bebyggelse for at ikke menneskeskapt støy skal være hørbart. Dette betyr at mange naturopplevelser forstyrres. Hvordan påvirker dette opplevelsen, og hvilke effekter har dette på dyrelivet.

Hos mennesker er det godt dokumentert at hørselene har en del begrensninger. Blir vi utsatt for veldig høye lydnivåer kan hørselen vår bli skadet. Lett tilgjengelighet på «uendelige» mengder musikk fra strømmetjenester gjør denne problemstillingen meget aktuell. Landsbyen ønsker å se nærmere på problematikkene rundt hørselsskader relatert til musikklytting.

Relevant kompetanse

Landsbyen egner seg for alle som har interesse for lyd, musikk, hørsel, eller dyrevelferd.

Stort sett allle studieretninger ved NTNU vil kunne gi gode bidrag i gjennomføring av oppgaven.

 • Psykologi – Lydens påvirkning på mennesker.
 • Medisin og helse – Hørsel, hørselsskader, stressnivå, velvære, mm.
 • Musikk – Konserter, musikkopplevelser og fremføring.
 • IKT – Lydformidlingssystemer, målinger og simuleringer.
 • Material og konstruksjon – Støydempende materialer, konstruksjon og teknisk utforming.
 • Produktdesign og Arkitektur– Utvikling av nye produkter og løsninger. Estetikk.
 • Biologi og økologi – Hørsel og kommunikasjon blant dyr. Lyd og støy i økosystemer.
   

Om landsbyen

Hovedfokus i landsbyen vil hvære hvordan mennesker og dyr opplever lyd, samt undersøkelser og bevistgjøring av hvordan den påvirker. Hvilke reaksjoner som utløses av ulike lyder er av spesiell interesse.

Eksempler på oppgaver kan være beskrivelse og dokumentasjon av lydpåvirkning i hverdagen tilknyttet:

 • Konserter, festivaler kino.
 • Streaming av musikk.
 • Hørselsskader og hørselsbeskyttelse blant studenter.
 • Ulik musikk. Ulik risiko?
 • Friluftsliv (stillhet, villmarkslyder)
 • Naturlyder (vær og vind)
 • Dyrelyder (kommunikajson mellom dyr)
 • Støypåvirkning i naturreservater.

28 aug 2020

Fakta om landsbyen - TTT4850

Emnekode: TTT4850
Landsbytittel: Lyd i hverdagen – Helsefremmende eller skadelig
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Tim Cato Netland
Kontaktinformasjon:
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.