Matavfall som ressurs

Matavfall som ressurs


bilde I

Utsortering av matavfall (foto: Jill Johannessen)


Matavfall som ressurs

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) er mengden matavfall fra husholdningene økende, og var like over 200 000 tonn i 2018.
Matavfallet gikk til behandling ved biogass- eller komposteringsanlegg. Matavfall som ikke sorteres ut, men kastes i restavfallet, går til forbrenning.   

I denne landsbyen ønsker vi å sette fokus på hvordan man kan redusere matsvinn og mengden av matavfall, og hvordan matavfall kan utnyttes som en ressurs.  

Om

Om landsbyen  

Studentgruppene i landsbyen skal selv formulere sine egne oppgaver, men vi har et aktivt samarbeid med Trondheim renholdsverk.  
I arbeidet bør studentene anvende kunnskap og metoder fra egne fagfelt. I tillegg kommer vi til å introdusere design tenkning og legge vekt på medvirkning fra aktuelle brukergrupper underveis.

Eksempel på aktuelle tema for prosjekt:    

  • Tiltak for å redusere matavfall og matsvinn  

  • Innsamling og håndtering av matavfall i hjemmet 

  • Innsamling og håndtering av matavfall i Trondheim kommune 

  • Muligheter for lokal kompostering og gjenvinning 


Relevant kompetanse

Relevant kompetanse   

Landsbyen legger opp til en tverrfaglig innsats hvor all fagkompetanse i utgangspunktet er relevant. Det er også viktig med personlig interesse og engasjement for landsbyens tema. 


Mer informasjon:


Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli testet ut alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en kort muntlig presentasjon og et «produkt». Produktet er en 4 siders oppsummering av prosjektet, og eventuelt annet studentgruppa har kommet fram til (for eksempel forslag til endring av pensum eller målbeskrivelse av et fag, en ting eller modell av en ting, en kronikk, etc.). Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen.


Fakta om landsbyen - TPD4850

Emnekode: TPD4850
Landsbytittel: Matavfall som ressurs 
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Jóhannes Sigurjónsson
Kontaktinformasjon: johannes.sigurjonsson@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.