Trivsel på ny campus

Trivsel på ny campus

NTNU planlegger samling av sin virksomhet i en campus rundt Gløshaugen i prosjektet Campusutvikling.  I denne landsbyen ønsker vi å identifisere og utforske mulige tiltak for å skape økt trivsel blant studenter og ansatte.  Økt trivsel blant studenter bidrar til økt læring og lavere frafall fra studiene.  Økt trivsel blant de ansatte bidrar til bedre undervisning og et godt arbeidsmiljø.   

Relevant kompetanse

Landsbyen legger opp til en tverrfaglig innsats hvor all fagkompetanse er i utgangspunktet relevant.  Det er også viktig med personlig interesse og engasjement for landsbyens tema. 

Om landsbyen

Studentgruppene i landsbyen skal selv formulere sine egne oppgaver, men vi har et stort kontaktnett og aktuelle samarbeidspartnere å trekke veksler på. Gruppene vil selvsagt kunne anvende metoder fra egne fagfelt i gjennomføring av prosjektene, men vi kommer til å legge opp til bruk av designtenkning (Design Thinking) og legge vekt på visualisering av resultatene.  Eksempel på aktuelle tema for prosjekt:    

  • • Infrastruktur på Campus: Læringsareal, fellesarealer, intern transport, tilrettelegging for sykkel … 

  • • Studiestart og mottak av nye studenter. 

  • • Frivillighet. 

  • • Helse og velferdstjenester. 

Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli testet ut alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en posterpresentasjon og et produkt. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen. Produktet kan være noe som vises fram på presentasjonen, eller noe som studentgruppa har beskrevet. 

 

Plan for ny campus. Illustrasjon

 

Foto fra linjeforeningenes aktiviteter

Foto av Studenthagen

Fakta om landsbyen - TPD4850

Emnekode: TPD4850
Landsbytittel: Trivsel på ny campus 
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Jóhannes Sigurjónsson
Kontaktinformasjon: johannes.sigurjonsson@ntnu.no
Undervises: Våren 2020
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.