The Big Bang of Internet

The Big Bang of Internet

Landsbyen handler om hvordan internett kan forenkle og forbedre hverdagen til privatpersoner og måten kommersielle og offentlige virksomheter opererer på framover. Tingenes internett («Internet of things» - IoT) muliggjør at bedrifter, kommuner eller privatpersoner ved hjelp av batteridrevne sensorer og innebygde nettverksløsninger kan overvåke posisjon og tilsand til ulike ting/objekter eller prosesser som vannføring i elver og vannledninger, føreforhold på fjerntliggende vegstrekninger, roboter på fabrikker, medisinsk-teknisk utstyr på sykehus, selvkjørende biler, luftkvalitet i bysentrum, lokalsjon til verktøy og maskiner på byggeplasser, eller tilsyn av eldre/demente personer som bor hjemme eller på institusjoner. Gevinstene for både de som utvikler og bruker slike nye IoT-produkter og -tjenester kan være nye inntekts- og forretningsmuligheter, sparte utgifter, forenklede rutiner og mer sikre prosesser. Imidlertid må man også være oppmerksom på uheldige konsekvenser som dette kan medføre, med hensyn til personvern og sikkerhet, i tillegg til behovet for utvikling av nye standarder. Både tekniske og kommersielle aspekter er viktig å belyse nærmere for å kunne få en helhetlig oversikt over fordeler og ulemper ved framtidens internett, og landsbyen er således veldig godt egnet for tverrfaglig samarbeid. 

Relevant kompetanse

Landsbyen har behov for tverrfaglig kompetanse og ønsker velkommen studenter fra ulike fakulteter og studieretninger som informatikk, data- og kommunikasjonsteknologi, Elsys, økonomi/ledelse, design og mere. Domenekunnskap om telekom/IKT-industriern er ønskelig, men ikke en forutsetning. 

Om landsbyen

«Big Bang of Internet»-landsbyen har Telenor som ekstern samarbeidspartner. Telenor forventer at kommunikasjonen mellom ting/objekter kommer til å vokse mer enn kommunikasjonen mellom mennesker i framtiden. Telenor har sammen med NTNU etablert IoT protolabben på Sluppen i Trondheim. Her får studenter, NTNU-ansatte og SMB/start-ups anledning til å utvikle og teste nye IoT-konsepter. Telenor Norge tilbyr også en Start IoT startpakke for bedrifter som vil teste sine konsepter i Telenors landsdekkene NB-IoT-nettverk. 

I tillegg er også Telenor partner med NTNU, Kongsberg, DNB og andre store norske selskap i AI-(Artificial Intelligence)labben på NTNU, der data fra IoT-ting/objekter kan analyseres for å finne nye mønstre og sammenhenger, se også kronikk i Adressa (juni 2018). Bruk av åpne IoT driftsdata fra kommuner og andre offentlige aktører kan også gi nye forretningsmuligheter for SMB-bedrifter og start-ups. Telenor car også med på å arrangere den første NB-IoT Hackathon i Norge sammen med NTNU Elsys

Telenor er interessert i at landsbyen utvikler "Internet of Things"-konsepter og produkt-/tjenesteideer som løser aktuelle problemstillinger hos ulike kundegrupper i Norge, personmarkedet så vel som bedriftsmarkedet/offentlige kunder. Telenor har vært tilknyttet landsbyen tidligere og bidrar erfaringsmessig med utstyr og verdifull oppfølging underveis og i etterkant dersom ønskelig. Studentene får god anledning til å bli kjent med et selskap med høy grad av innovasjon og nyskapning.

17 sep 2020

The Big Bang of Internet - TIØ4852

Emnekode: TIØ4852
Landsbytittel: The Big Bang of Internet 
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Per Jonny Nesse
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.