The Big Bang of Internet

The Big Bang of Internet

Landsbyen handler om hvordan utviklingen og bruken av internett vil påvirke hvordan private, kommersielle og offentlige virksomheter opererer i framtiden. Tingenes internett («Internet of things» - IoT) innebærer at bedrifter og private kan benytte ulike sensorer til å overvåke ulike objekter eller prosesser som kan kommunisere over nettet, f.eks roboter på fabrikker og sykehus, selvkjørende biler, smarte strømmålere, droner, kjøleskap, ringeklokker og lyspærer. Via bruk av små batteridrevne sensorer kan man overvåke føreforhold på fjerntliggende veistrekninger, luftkvalitet i bysentrum, eller tilstanden til pasienter som bor hjemme, og som ikke har anledning til å reise til sykehuset. Effektene for både de som utvikler og bruker disse nye produkter og tjenester kan være nye inntekter, lavere kostnader, eller forenklede rutiner og prosesser.  Imidlertid må man også være oppmerksom på uheldige konsekvenser som dette kan medføre, med hensyn til personvern, og sikkerhet, i tillegg til behovet for utvikling av nye standarder. Både tekniske og ikke teknologiske aspekter er viktig å avdekke nærmere for å kunne få en helhetlig oversikt over fordeler og ulemper ved framtidens Internett, og kurset er således veldig godt egnet for tverrfaglighet.


 

Relevant kompetanse

Landsbyen har behov for tverrfaglig kompetanse som dekker nettverk og informasjonsteknologiske, markedsmessig, økonomiske, juridiske og regulatoriske. Domenekunnskap om IT/Telecomindustrien er ønskelig, men ikke en forutsetning. 

Om landsbyen

«Big Bang of Internet» landsbyen har èn ekstern samarbeidspartner – Telenor. Telenor forventer at kommunikasjonen mellom ting/dingser kommer til å vokse mer enn kommunikasjonen mellom mennesker i framtiden. Dette kan gjelde innen samferdsel, se eksempel på luftmåling i Tromsø, havbruk, helsesektor, smarte hjem, smarte bygninger etc.

Telenor har sammen med NTNU og Trådløse Trondheim etablert IoT protolabben på Sluppen i Trondheim. Her får studenter, NTNU-ansatte og andre start-ups anlening til å utvikle og teste nye IoT-løsninger ved hjelp av Telenors Start IoT startpakke.

I tillegg er også Telenor partner med NTNU, Kongsberg, DNB og andre store norske selskap i AI-(Artificial Intelligence) labben på NTNU, der data fra IoT-dingsene kan analyseres for å finne nye mønstre og sammenhenger, se også kronikk i Adressa (juni 2018). Telenor er interessert i konsepter og demoer av innovative "Internet of Things"-produkter og tjenester som dekker behov hos ulike kundegrupper i Norge, personmarkedet så vel som bedriftsmarkedet og offentlige kunder. Telenor har vært tilknyttet landsbyen tidligere og bidrar erfaringsmessig med meget interessante problemstillinger, og bistår med verdifull oppfølging i etterkant. Studentene går god anledning til å bli kjent med en spennende bedrift med høy grad av innovasjon og nyskaping.  

03 sep 2019

The Big Bang of Internet - TIØ4852

Emnekode: TIØ4852
Landsbytittel: The Big Bang of Internet 
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Per Jonny Nesse
Undervises: Vår 2020

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.