Vannkraft for fremtiden

Vannkraft for fremtiden

Vannkraft er en godt kjent teknologi, utviklet før global oppvarming og fornybar energi ble viktig internasjonale problemstillinger. Dagens vannkraft ble utviklet og etablert i en verden som er veldig annerledes enn hvordan dagens verden er, som igjen er annerledes enn hvordan man tror fremtiden vil se ut. Hvordan vil fremtidens vannkraft se ut?

Vannkraft

Introduksjon

Vannkraft er den fornybare teknologien som i lang tid har produser mest ren, fornybar energi av alle fornybare teknologier. Den er regulerbar, produksjon av elektrisk strøm kan tilpasses forbruket og man har nok strøm tilgjengelig til enhver tid. I tillegg produseres energien i synkrongeneratorer, som betyr at vannkraft har en stabiliserende effekt på nettfrekvensen i kraftsystemet. Det samme har kullkraft, men ikke vindkraft og fotovoltaiske solceller. Når mengden vindkraft og solceller øker og på sikt faser ut kullkraft, vil videreutvikling og anvendelse av vannkraft bil enda viktigere enn nå.

Vannkraft benytter vann, og hvordan dette disponeres har store innvirkninger på lokalt vannmiljø, for eksempel i elver. Konfliktnivået mellom andre interessenter er stedvis høyt. I tillegg er kravene skjerpet til hvordan man kan disponere vannressursen gjennom EUs Vanndirektiv.

På den ene siden vil altså vannkraft bli mer viktig i fremtiden. På den andre siden er vannkraftens muligheter til å disponere vannressursen redusert. Hvordan vil dette påvirke fremtidens vannkraft?

 

Relevant kompetanse

Vannkraft er veldig tverrfaglig, så kompetanse knyttet til mange forskjellige fagdisipliner er relevant. Klassiske ingeniørfag, samfunnsvitenskap, økologi, miljø-vitenskap og økonomi vil alle finne tematiske og tverrfaglige problemstillinger innenfor vannkraft.


Fakta om landsbyen - TEP4853

Emnekode: TEP4853
Tittel: Vannkraft for fremtiden
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Pål-Tore Storli
Kontaktinformasjon: pal-tore.storli@ntnu.no
Semester: Vår 2020
Undervisningssted: Trondheim

Important information about EiT

Important information about EiT:

  • The focus on teamwork skills and group processes is the unique feature of Experts in Teamwork (EiT)
  • EiTs teaching methods depend on the contribution and presence of every participant throughout the semester. For this reason, attendance is compulsory on every village day.
  • In contrast to many courses, the first few days are especially important in EiT. During this period, get to know each other and discuss what each individual can contribute. You will also draw up the compulsory cooperation agreement and start preparing a shared research question.
  • For additional information about Experts in Teamwork, see page for students