Fra brukere til skapere, styrker innbyggerne for utviklingen av smarte og bærekraftige byer

Fra brukere til skapere, styrker innbyggerne for utviklingen av smarte og bærekraftige byer

Ifølge FNs utviklingsprogram (UNDP) representerer byer bare 3% av jordens totale overflate, men er ansvarlige for 60 til 80 prosent av det totale energiforbruket og nesten 70 prosent av CO2-utslippet. Innbyggerne, som sluttbrukerne av kommunale tjenester og infrastruktur, har kunnskap og ferdigheter som er nøkkelen til å ta viktige skritt mot smart og bærekraftig byutvikling. Imidlertid er faktisk deltakelse av innbyggerne i beslutningsprosesser for øyeblikket hindret av barrierer, blant annet mangel på egnede prosesser og verktøy for deltakelse, mangel på kunnskap om bærekraftig utvikling, samt mangel på bevissthet om deltakelsesmuligheter.

Urban Facility Management, som et fremvoksende felt, kan fremme innovasjon og invitere alle interessegrupper, inkludert ledende industri, kommuner, innbyggerforeninger, universiteter og innbyggere i alle aldre til å skape deres urbane lekeplass for å nå FNs ambisiøse bærekraftsmål.

illustrasjon fn bærekraftsmål

Relevant kompetanse

Studenter fra tverrfaglig bakgrunn (e.g. Ingeniørvitenskap, arkitektur, byplanlegging, samfunnsvitenskap, psykologi, datateknologi, IKT) med interesse for bærekraftig utvikling, smarte byer, innbyggere deltakelse og informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kan bli med i denne Landsbyen. 

Om landsbyen

På vår reise mot smarte og bærekraftige byer trenger vi piloter. Landsbyen mener at innbyggerne må kunne få tilgang til cockpiten for å lede utviklingen mot en destinasjon som best passer deres behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Imidlertid er rollen til folket som sitter i kontrolltårnet avgjørende for å veilede pilotene gjennom hele reisen. Landsbyen mener at Urban Facility Management kan lede an mot mer aktive og inkluderende samskapelsesprosesser ved å heve kompetanser til innbyggerne og gi dem de ferdighetene og kunnskapene som kreves for å styre utviklingen av smarte byer.
Landsbyen setter kunnskapen, ferdighetene og interessene av innbyggere i hovedfokus for å nå de ambisiøse bærekrafts målene i urban kontekst. Landsbyen vil fokusere på prosesser og mekanismer der innbyggerne for tiden er involverte, samt prosesser og mekanismer der innbyggerne kunne bidratt i fremtiden, dersom de fikk muligheten til å gjøre det. For å undersøke dette temaet, vil Landsbyen tilby et tverrfaglig miljø der studentene får fullmakt, og oppfordres til å samarbeide med industripartnere og kommunale aktører. Landsbyen er et samarbeid mellom Instituttet for Bygg- og Miljøteknikk og andre institutter. Studentlagene vil nytte veiledning fra eksperter i både ingeniørvitenskap, prosjektledelse, arkitektur og byplanlegging. 

Basert på feltarbeid og reelle interaksjoner med alle relevante interessenter, vil Landsbyen sikte på å:

 • Undersøke barrierer og insentiver for innbyggerdeltakelse
 • Foreslå nye arenaer, samt digitale og fysiske verktøy for samskaping og medvirkning 
 • Komme med anbefalinger til inkluderende innbyggerdeltakelse i samskaping av smarte byer

Studentene vil bli oppfordret til å bruke sin kompetanse innen ingeniørvitenskap, prosjektledelse, arkitektur, byplanlegging og datateknologi for å utvikle innovative løsninger som kan føre til kompetanseheving av innbyggerne, slik at de kan ta velbegrunnede avgjørelser i samskapingsprosessen.

Fakta

 • Emnekode: TBA4860
 • Type: Langsgående
 • Språl: Norsk
 • Landsbyledere: 
 • Coline Senior - Institutt for Bygg- og Miljøteknikk (IBM)
 • Prof. Agnar Johansen - Institutt for Bygg- og Miljøteknikk (IBM)
 • Prof. Alenka Temeljotov-Salaj - Institutt for Bygg- og Miljøteknikk (IBM)
 • Mentor(er) fra Trondheim, Oslo eller Lier kommune

Kontaktinformasjon: Coline Senior
Undervises: Vår 2023
Undervisningssted: Trondheim
Vertsfakultet: IV

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.