SimsalaBIM

SimsalaBIM

I samarbeid med Trondheim kommune, KS, systemleverandører og byggenæringen, tilbyr vi en landsby hvor digitalisering av kommunal saksbehandling og byggenæringen står i fokus.

Kommunal saksbehandling og byggenæringen er i en rivende utvikling. Bygg- og anlegg står sentralt i omleggingen til lavutslippssamfunnet, samtidig som industri 4.0 og digitalisering åpner en rekke nye muligheter innenfor planlegging, prosjektering, prosess, produksjon og FDV. Utviklingen av smarte byer og samfunn krever et tettere samspill mellom offentlige og private aktører i plan- og utbyggingsprosesser.

BIM

I SimsalaBIM vil de ulike gruppene se på hvordan digitalisering og bruk av BIM – «building information modelling», kan bidra til utviklingen av «smarte samfunn» med fokus på:

 • mer miljøvennlige løsninger
 • økt kvalitet
 • raskere gjennomføring fra plan til utbygging
 • reduserte kostnader
 • en mer spennende arkitektur

Relevant kompetanse

Vi trenger flerfaglige team, som kan designe, utvikle og ta i bruk digitale løsninger som tilrettelegger for bedre prosesser og «smarte samfunn» med bedre bygg og infrastruktur. Vi trenger planleggere, naturvitere, programmerere, ingeniører, arkitekter, designere, økonomer og samfunnsvitere.

Om landsbyen

 1. Tett samarbeid med Trondheim kommune/KS, industrien og systemutviklere
 2. Fremtidsrettet
 3. Miljøvennlig
 4. Teknologisk
 5. Samfunnsnyttig
 6. Teknisk

Fakta om landsbyen - TBA4859

Emnekode: TBA4859
Landsbytittel: SIMsalaBIM
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Rolf André Bohne
Kontaktinformasjon: rolf.bohne@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.