Innovative idrettsanlegg

Innovative idrettsanlegg

Arbeidet i denne landsbyen er knyttet opp mot fagmiljøet i Senter for idrettsanlegg og teknologi.

Ved å velge denne landsbyen kan du bidra til å bringe frem løsninger og kunnskap innenfor idrett og idrettsanlegg til det beste for idretten og samfunnet. Landsbyen handler om nyskaping, planlegging, bygging og drift av bærekraftige idrettsanlegg.

Problemstillingene spenner over mange fagfelt, og er like relevant for deg som går idrettsvitenskap eller bevegelsesvitenskap som deg som går bygg og anlegg eller arkitekt. Tidligere tema for denne landsbyen har vært eksempelvis: aktivitetsregistrering, snøfanger, nyskapende aktivitetsarena, konseptutvikling av aktivitetsarena og bærekraftig skitour 2020. Les gjerne mer om tidligere oppgaver her.

Hvordan bygge gode og bærekraftige idrettsanlegg?

 • Plassering og utforming
 • Bygge for breddeidretten og tilrettelegge for toppidretten
 • Byggemetode
 • Klimapåvirkning
 • Tekniske løsninger for flerbruk i ett anlegg

Fokus kan være: Flerbruksløsninger, materialvalg, ulike brukernivå, teknologi for kostnads- og energieffektiv drift, anleggsutvikling osv.

EiT - Gode idrettsanlegg

Relevant kompetanse

Studenter fra alle fagmiljø og fakulteter er velkomne. Fagkompetanse som omhandler et bredt spekter fra teknologi, realfag og samfunnsfag er relevant. Eksempelvis bygg- og miljøteknikk, bevegelsesvitenskap, medisin, samfunnsvitenskap, geologi, arkitektur, energi og miljø, materialteknologi, produktutvikling og produksjon, og IKT for å nevne noe – faglig nedslagsfelt er stort!

Studenter både med og uten erfaring fra idrett er ønskelig, det er slik vi kan skape nyskapende idrettsanlegg!

Velg landsby etter det DU er interessert i!

Bruk din kompetanse til å utvikle morgendagens idrettsanlegg, eksempelvis:

 • Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet 
 • Paraidrettsenter - konseptutvikling
 • Bærekraftige snøanlegg
 • Fremtidens kunstgress
 • Energi- og kostnadsanalyse av kombinerte idrettsanlegg

Det er her plass til dine ideer også. Vi diskuterer gjerne dine ideer til oppgave og hjelper deg å finne en god vinkling på problemstillingene du er interessert i. Gå inn på https://www.ntnu.no/siat/eit og se tidligere eksempler på prosjektoppgaver i denne landsbyen.

Bilder fra ulike idrettsanlegg

Fakta om landsbyen - TBA4856

Emnekode: TBA4856
Landsbytittel: Innovative idrettsanlegg
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Amund Bruland
Kontaktinformasjon: amund.bruland@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.