Smart bygging

Smart bygging

 

Denne presentasjonen er ikke oppdatert for våren 2020.

Byggenæringen er Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Byggenæringen er en viktig brikke for å løse den historiske høye befolkningsveksten, eldrebølgen, reduksjon av CO2 og imøtekomme krav om energieffektivisering. Kompetanse og kapasitet i byggenæringen er nøkkelen til å løse mange av de store utfordringene samfunnet står overfor.

I denne landsbyen vil du jobbe i et tverrfaglig team på 5-6 studenter som sammen kombinerer kreativitet og kompetanse for innovasjon i en konservativ næring. Dere får fritt spillerom til å utforme problemstillingen tilknyttet gjennomføringen av ZEB Flexible Lab og gruppens samlede kompetanse.

NTNU ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) og Fakultet for arkitektur og design (AD) har sammen med SINTEF som formål å oppføre og drive ZEB Flexible Lab på Gløshaugen i Trondheim. Prosjekteier er IV.

Nå planlegges oppført nybygg som består av ca. 1800 m² som skal gjøre det mulig å studere samspillet mellom bruker og teknologi, og skal bestå av kontorplasser, undervisningsrom, fleksible tekniske rom og laboratorium. Bygget skal være en «Living Lab» og vil bli brukt av tilsatte ved NTNU/SINTEF til kontor- og undervisningsformål, samtidig som vi kontinuerlig måler og forsker på energi- og miljøaspekt.

ZEB Flexible Lab skal være så fleksibelt at vi kan bygge om for nye løsninger av tekniske installasjoner, romutforming og klimaskjerm. Styrings- og målesystemene som skal inkluderes, vil være komplekse. Vårt mål er at ZEB Flexible Lab blir et objekt for risikoreduksjon for norsk byggenæring ved innføring av ny teknologi.

Bygningen skal være en Living Lab og forskningen i bygget skal svare på de overordnede forskningsspørsmålene:

 • Hvilke tekniske og arkitektoniske løsninger må til for å oppnå gode kontor- og undervisningsforhold i et ZEB-bygg?
 • Hvordan påvirker brukerne energibruken i bygget og hvordan tilpasser de seg ZEB- teknologier?

Bygningen skal være et forbildeprosjekt innen:

 1. ZEB-COM
 2. Arkitektoniske kvaliteter som uttrykker byggets funksjon(er)
 3. Framtidsretta materialbruk, byggeteknikk og teknologi
 4. Klimatilpasset bygning
 5. Aktiv og god samspillprosess i design, prosjektering og utførelse

Følgende forskningstilrettelegging skal gis prioritet:

 1. Fleksibelt energi- og klimatiseringssystem
 2. Fleksibel arbeidsplassutforming med tydelig fokus på brukskvalitet
 3. Separate styringssystem og målesystem(er)
 4. Byggemetodikk/-system som gjør det mulig å ta ned/rive deler av fasade separat

Smart bygging EiT

Relevant kompetanse 

Mastestudenter fra alle fakultet ønskes velkommen og det er ønske med størst mulig tverrfaglighet i gruppene. Det er ønskelig med tverrfaglig kompetanse for å finne nye og kreative løsninger på byggenæringens utfordringer og muligheter, som blant annet endringsledelse og gjennomføring av omveltningprosesser. Du bør i tillegg være åpen for å lære mer om deg selv og andre.

 

Om landsbyen

Landsbyen tar utgangspunkt i gjennomføringen av ZEB Flexible Lab. Prosjektet er nå inne i en samspillsfase hvor prosjektet utvikles og målpris etableres. Byggestart er tenkt til 1.april 2018. Det vil bli samarbeid og foredrag med deltagerne i prosjektet fra entreprenør, arkitekt, rådgivende ingeniører og byggherrens organisasjon med brukere og forskere.

Eksempler på mulige gruppeprosjekter:

 • Lean Construction i byggeprosjekt.
 • Hvordan utforme morgendagens kontorløsninger?
 • Hvordan oppnå ZEB COM?
 • Gjennomføring av samspillsentrepriser.
 • Fremtidsrettet materialbruk og teknologi
 • Smart energistyring og bruk
 • Energiproduksjon i bygg

Hva sier tidligere studenter om landsbyen:

"I ettertid er jeg veldig positiv til hele EiT, både prosjektdelen og prosessdelen av faget. Jeg har lært masse faglig og føler jeg sitter igjen med veldig mye interessant lærdom om hvordan jeg fungerer i en gruppesammenheng".

Samarbeid med NTNUs tematiske satsingsområde Bærekraft

I denne landsbyen får du mulighet til å jobbe med tema som er relevant for NTNUs satsingsområde Bærekraft. Dette er ett av fire prioriterte områder hvor NTNU jobber med å få til tverrfaglig forskning på viktige samfunnsutfordringer.

Du vil bli introdusert for aktuelle problemområder av forskere og/eller aktører i arbeids- og samfunnsliv, innenfor området bærekraft.

Se her for å lese mer om NTNUs satsingsområde Bærekraft

Fakta om landsbyen - TBA4855

Emnekode: TBA4855
Landsbytittel: Smart bygging
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Morten Christensen
Kontaktinformasjon: morten.christensen@metier.no
Undervises: Vår 2019

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.