Samfunnsløsninger mot antibiotikaresistens

Samfunnsløsninger mot antibiotikaresistens

Illustrasjon med piller og munnbind.
Foto: Volodymyr Hryshchenko/Unsplash

Visste du at antibiotikaresistens kan ha noe å si for hvor mange som dør av covid-19 i verden selv omkorona er et virus? Verdens helseorganisasjon (WHO) har slått fast at antibiotikaresistens er en av de største helsetruslene verden står overfor.

Nye teknologier og ny vitenskapelig kunnskap medfører samfunnsendring. På den ene sida åpner tekno-vitenskapelig utvikling for mange nye muligheter. På den andre sida kan nye problemer oppstå. En slik problemstilling er antibiotikaresistens. Mange bakterier lar seg ikke lenger påvirke av antibiotika. De har blitt resistente. Det er et økende og alvorlig problem i hele verden. Den tekniske og medisinske utviklingen for å løse problemet har i mange år stagnert. Bakteriene blir stadig fortere resistente. Industrien investerer ikke nok i nye typer antibiotika fordi de er produkter med lite profittmargin. Hva kan vi endre i samfunnet for å bidra til å redusere problemet? Kanskje er det å redusere ulikheter vel så viktig som forskningsdrevet innovasjon. I denne landsbyen jobber vi med å identifisere samfunnsløsninger mot antibiotikaresistens i bred forstand. Målet er å engasjere oss og andre i denne problemstillingen som ligger i skjæringspunktet teknologi, vitenskap, og samfunn. 

Relevant kompetanse

Det er gruppene i landsbyen som bestemmer tilnærming til problemstilling, målgruppe, formidlingsform og -arena på bakgrunn av de kompetansene og interessene som finnes i gruppa. Derfor er alle velkomne, og desto mer tverrfaglig teamene blir, desto flere synspunkter og mer kreative formidlingsformer får vi fram.

Spesielt trenger vi:

 • Samfunnsvitenskap: sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk og flere
 • Humaniora: STS, språk og kommunikasjon i profesjoner, medievitenskap, teatervitenskap og flere
 • Naturvitenskap/St. Olav: medisin, folke/global helse, sykepleie, design og flere

Om landsbyen

I landsbyen blir vi kjent med verktøy som kan hjelpe oss til å belyse problemstillingen fra forskjellige synsvinkler og til å forstå ulike årsaker til utfordringen som et alternativ til å se på antibiotikaresistens utelukkende som naturvitenskapelig eller teknisk problem. Gjennom arbeidet i landsbyen videreutvikler studentene sine ferdigheter i systematisk å kartlegge kontroversielle samfunnsdebatter gjennom å identifisere posisjoner til forskjellige aktører i debatten og gjennom å reflektere over hvilke sammensatte hensyn som står på spill. Dette er ferdigheter de fleste studentene kommer til å trenge i arbeidsmarkedet. 

Kreftforeningen foreslår at et viktig bidrag i kampen mot antibiotikaresistens er at folk engasjerer seg, legger press på politikere og sprer budskapet. Mulige resultater fra gruppearbeidet kan være

 • formidling og invitasjon til debatt gjennom en utstilling
 • et spill
 • en bok
 • en policy brief
 • et konsept til en panelsamtale
 • en holdningskampanje
 • et produkt
 • en kronikk
 • utvikling av innovative medikament-produktdesign
 • utvikling av retningslinjer for leger, i sykehuset, for pasienter, foreldre, skolepersonell eller lignende

Samarbeidspartnere

I begynnelsen av landsbyen henter vi in den kompetansen vi trenger for å forstå problemstillingen godt nok for å kunne jobbe med løsningsforslag.  Landsbyen har et samarbeid med Kreftforeningen som holder en presentasjon som utdyper landsbytema i oppstarten av landsbyen og presenterer samfunnsnyttige problemstillinger. Å ha med Kreftforeningen bidrar til at studentene reflekterer over samfunnsnytten av prosjektarbeidet. Kreftforeningen er også tilgjengelig for å besvare henvendelser fra studentene underveis, og er til stede under sluttpresentasjonen.

Fakta om landsbyen - SOS3800

Emnekode: SOS3800
Landsbytittel: Samfunnsløsninger mot antibiotikaresistens
Type: Intensiv
Språk: Norsk
LandsbylederHeidrun Åm
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.