Sosiale løsninger mot antibiotikaresistens

Sosiale løsninger mot antibiotikaresistens

Om landsbyen (SOS3800)

Nye teknologier og ny vitenskapelig kunnskap medfører samfunnsendring. På den ene sida åpner tekno-vitenskapelig utvikling for mange nye muligheter. På den andre sida kan nye problemer oppstå. En slik problemstilling er antibiotikaresistens.

Mange bakterier lar seg ikke lenger påvirke av antibiotika. De har blitt resistente. Det er et økende og alvorlig problem i hele verden. Den tekniske og medisinske utviklingen for å løse problemet har i mange år stagnert. Bakteriene blir stadig fortere resistente. Industrien investerer ikke nok i nye typer antibiotika fordi de er produkter med lite profittmargin. Samtidig finnes det fortsatt sosiale løsninger mot antibiotikaresistens som kan bidra til å redusere problemet, f.eks. gjennom redusert bruk. I denne landsbyen jobber vi med å finne sosiale løsninger mot antibiotikaresistens i bred forstand. Målet er å engasjere oss og andre i denne problemstillingen som ligger i skjæringspunktet teknologi, vitenskap, og samfunn. 

Relevant kompetanse

Det er gruppene i landsbyen som bestemmer tilnærming til problemstilling, målgruppe, formidlingsform og -arena på bakgrunn av de kompetansene og interessene som finnes i gruppa. Derfor er alle velkomne, og desto mer tverrfaglig teamene blir, desto flere synspunkter og mer kreative formidlingsformer får vi fram. Forhåpentligvis får vi en god miks mellom sosiologi, statsvitenskap, STS, farmasi, medisin, helsevitenskap, samfunnsøkonomi, pedagogikk, språk, sosialantropologi, psykologi, litteratur, drama, film, musikk, likestilling, arkitektur, osv. 

Om landsbyen

I landsbyen blir vi kjent med verktøy som kan hjelpe oss til å belyse problemstillingen fra forskjellige synsvinkler og til å forstå ulike årsaker til utfordringen som et alternativ til å se på antibiotikaresistens utelukkende som naturvitenskapelig eller teknisk problem. Gjennom arbeidet i landsbyen videreutvikler studentene sine ferdigheter i systematisk å kartlegge kontroversielle samfunnsdebatter gjennom å identifisere posisjoner til forskjellige aktører i debatten og gjennom å reflektere over hvilke sammensatte hensyn som står på spill. Dette er ferdigheter de fleste studentene kommer til å trenge i arbeidsmarkedet. 

Kreftforeningen foreslår at et viktig bidrag i kampen mot antibiotikaresistens er at folk engasjerer seg, legger press på politikere og sprer budskapet. Mulige resultater fra gruppearbeidet kan være formidling og invitasjon til debatt gjennom en utstilling, et spill, en bok, en policy brief, et konsept til en panelsamtale, en holdningskampanje, et produkt, en kronikk, e.l.; eller utvikling av innovative medikament-produktdesign; utvikling av retningslinjer for leger, i sykehuset, for pasienter, foreldre, skolepersonell, e.l. 

Samarbeidspartnere

Det er en ny landsby og samarbeidspartnere er ikke i boks, men intensjonen er å hente inn den kompetansen vi trenger for å forstå problemstillingen godt nok for å kunne jobbe med løsningsforslag.  

18 sep 2019

Fakta om landsbyen - SOS3800

Emnekode: SOS3800
Landsbytittel: Sosiale løsninger mot antibiotikaresistens
Type: Intensiv
Språk: Norsk
LandsbylederHeidrun Åm
Undervises: Våren 2020

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.