Helse og velferdTemaet for denne landsbyen er hvordan utvikling av kunnskap om befolkningens helse og velferd kan bedre levekårene både i utviklede og mindre utviklede land. Relevante temaer for landsbyen inkluderer både utviklingstrekk i samfunnet, fremtidige utfordringer og hvordan politiske tiltak kan bedre befolkningens helse og velferd. 

Velferd er et bredt begrep, og i landsbyen avgrenser vi velferd til å bety alle deler av folks fysiske og psykiske helse som påvirkes av omgivelsene. Det betyr at vi er interessert i hvordan folks helse henger sammen med, for eksempel, fattigdom, klimaendringer, krig/vold, økonomi, urbanisering, myndighetenes politikk og arbeidet til frivillige organisasjoner.

Landsbyens tema er godt egnet for tverrfaglig samarbeid fordi de store utfordringene på området bare kan løses gjennom utvikling av kunnskap på bred front. Arbeidet for å bedre befolkningens fysiske og psykiske helse krever kunnskap om forebygging, epidemiologi og kurativ medisin, samspill og kommunikasjon mellom mennesker, mobilisering av lokale ressurser, teknologiske muligheter, byplanlegging og miljøutfordringer, og organisasjon, økonomi og ledelse.


Relevant kompetanse

Arbeidet for bedre helse og velferd krever mobilisering av kunnskap innenfor brede fagfelt. Relevant kompetanse for deltakerne i landsbyen inkluderer derfor de fleste fagdisipliner innenfor høyskole- og universitetssektoren.

Emnekode: SØK3801
Landsbytittel: Helse og velferd
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Fredrik Carlsen
Undervises: Vår 2018

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.