Vekst og utvikling – politikk og økonomi

Vekst og utvikling – politikk og økonomi

I en arbeidsgruppe bidrar deltakere med ulik kompetanse til et fellesprosjekt. Bidrag utveksles, med kostnader for bidragsyterne og nytte for gruppen. Framgang avhenger av at medlemmene er tjent med så utveksle bidrag. Alle må yte bidrag og oppleve å få noe igjen for det. Samarbeid kan være vanskelig, bl.a. fordi det individene får igjen oppleves som usikkert. I en større sammenheng kan dette vanskeliggjøre vekst og utvikling: Ofte realiseres ikke potensialet når ressurser bringes sammen, av flere grunner. I et moderne samfunn trengs samarbeid mellom mange ulike bidragsytere. Fellesinteresser kan overskygge motstridende interesser, og mange kan ønske å bidra til felles mål hvis de kjenner seg sikre på at også andre bidrar.

Landskapsbilde som viser en veg og et fjell. Foto.

Relevant kompetanse 

Åpent for studenter fra alle fakulteter. Særlig egnet for studenter som studerer økonomi, politikk og teknologi.

Om landsbyen 

Noen samfunn er velfungerende med innovasjon, vekst og utviklingsmuligheter – både for individene og for samfunnet. Andre stagnerer og forblir fattige. Hva skiller de som lykkes og ikke lykkes? Kan slik innsikt benyttes også for å forbedre «avanserte» samfunn?

Innfallsvinkelen er i hovedsak samfunnsvitenskapelig. Et viktig utgangspunkt er betydningen for vekst og utvikling av institusjoner – dvs. fastlagte handlingsmønstre og regler. Noen institusjoner er viktige for å skape utvikling gjennom samarbeid. Svikt i institusjoner kan føre til at muligheter for vekst og velstand i ikke blir realisert, i flere ulike sammenhenger. Det er vanskelig å lykkes, og det kan gå galt på flere vis. En viktig slik mulighet er korrupsjon. Lav korrupsjon forutsetter at personer med innflytelse og makt legger bånd på egeninteressen og passer på hverandre. Gode institusjoner forenkler dette, med mulighet for økt vekst og utvikling for individ og samfunn.

Alle må møte med et åpent sinn, og være innstilt på hardt arbeid med et spennende tema - sammen med andre, som har andre typer kunnskap. Tverrfaglighet vektlegges.

Samarbeidspartner: Transparency International Norge og Norsk Romsenter. 

Landsbylederen har bakgrunn i blant annet økonomi og statsvitenskap, jus, finans, og administrasjon. Det trekkes på innsikt fra andre emner, blant annet POL3513 – Politisk økonomi: Governance.

 

Fakta om landsbyen - POL3801

Emnekode: POL3801
Landsbytittel: Vekst og utvikling – politikk og økonomi
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Ole Bjørn Røste
Undervisningsår: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Important information about EiT

Important information about EiT:

  • The focus on teamwork skills and group processes is the unique feature of Experts in Teamwork (EiT)
  • EiTs teaching methods depend on the contribution and presence of every participant throughout the semester. For this reason, attendance is compulsory on every village day.
  • In contrast to many courses, the first few days are especially important in EiT. During this period, get to know each other and discuss what each individual can contribute. You will also draw up the compulsory cooperation agreement and start preparing a shared research question.
  • For additional information about Experts in Teamwork, see page for students