Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og trening

Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og trening

Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) har hatt en eksplosiv utvikling de siste årene, og åpner store muligheter i undervisningssammenheng. Du kan blant annet trygt og enkelt oppleve høyst realistiske utdanningssituasjoner som er lite tilgjengelige i virkeligheten, som havbunn, dramatiske klimaendringer, brennende bygninger, flyktningleir eller krigssoner. Med denne teknologien får du tilgang til visualiseringer og simuleringer som kan bidra til bedre pensumforståelse og ferdighetstrening, for eksempel i en virtuell lab eller et operasjonsrom. Virtuell virkelighet åpner også nye muligheter for fjernundervisning der studenter kan jobbe sammen i et virtuelt sykehus eller samarbeide med medstudenter ved NTNU Gjøvik og Ålesund. Det utvikles VR-spill med samme prinsipp som Pokémon Go for å gi elever innføring i lokalhistorie. VR/AR kan brukes i voksenopplæring til alt fra beredskapstrening, trening av nevrokirurger og til arbeidstrening i regi av NAV. 

VR/AR brukes også i terapi og medisinsk behandling, for eksempel til mental og fysisk trening og stimulering, for funksjonshemmede og i eldreomsorgen og for å støtte mangfold og inkludering. VR gjør det mulig å oppleve verden fra en annen sitt perspektiv. I denne landsbyen blir det anledning for utprøving av VR/AR-teknologier og -demoer som illustrerer læringsstøtte i forskjellige områder. Alle studenter i landsbyen får tilgang til en svært velutstyrt VR lab uten sidestykke i Norge, med Microsoft Hololens, Magic Leap, HTC Vives Pro, VR-tredemølle Virtuix Omni, Oculus Rift, Oculus Go, Oculus Quest, Valve Index, Samsung Odyssey Mixed Reality, HP Mixed Reality, 360 kameraer med mer.

Studenter med VR-brilller i VR-laben på Dragvoll

Relevant kompetanse

VR/AR-teknologier har vært brukt i læring og trening i vidt forskjellige områder, alt fra det militære, havbruk, idrett, historie, medisin, kjemi til brannvesenet. Derfor er denne landsbyen veldig tverrfaglig av natur. Denne landsbyen passer for studenter som er nysgjerrige på nye teknologier, kreative, spill-interesserte og kommer fra hele spekteret av NTNU-studier: pedagoger, psykologer, IT-studenter, medisinere, men også historikere, geografer, fysikere, kjemikere, biologer, musikere, kunststudenter og arkitekter. Forhåndskjennskap til VR/AR-teknologier er ikke nødvendig, da du får hands-on-introduksjon til teknologiene under oppstarten. Du kan også få en enkel introduksjon til VR/AR-teknologier på egen hånd ved å utforske diverse apper slik som Pokémon Go og Google Cardboard-apper. 

Bildemontasje-studenter med VR-briller

Om landsbyen

I denne landsbyen kan gruppeprosjektene gjennomføres i samarbeid med diverse lokale og internasjonale aktører. Grupper i landsbyen i 2018 og 2019 samarbeidet med CIRiS (Senter for tverrfaglig forskning i rommet) og HP for å lage apper for opplæring av framtidige kolonister på Mars. En gruppe i 2019 utviklet en Microsoft Hololens-app for Equinor for opplæring for deres lab-medarbeidere. 3 grupper i 2017 og 2018 har samarbeidet i VR med studenter ved NTNU Gjøvik. En av gruppene i 2017-landsbyen har i samarbeid med Vitensenteret utviklet en app for matematikkundervisning som de fikk demonstrere for kronprinsen.

Eksempler på problemstillinger:

 • Prosjekt i samarbeid med NAV: virtuelle praksisplasser til arbeidssøkere i VR og AR
 • Arbeidstrening i VR/AR i samarbeid med Equinor (Statoil)
 • VR/AR og samarbeidslæring: samarbeide med EiT studenter ved NTNU Gjøvik og Ålesund. 
 • Trening av framtidige Mars-kolonister som en del av Mars Home Planet-initiativet (i samarbeid med HP og CIRiS)
 • Visualisere klimaendringer i Trondheim med VR tredemølle (i samarbeid med Trondheim kommune)
 • Støtte mangfold og inkludering med VR (i forbindelse med flyktningkrisen, diskriminering på arbeidsplassen, tilpasning av personer med autisme og ADHD)
 • Bruk av VR i mental trening og terapi (i samarbeid med Coperio-klinikken og St. Olavs)
 • Jobbe med kunstneriske installasjoner og arkitektmodeller i VR/AR
 • Reise tilbake i tiden og levendegjøre historie med VR/AR. 
 • Virtuell turisme: Hvordan VR (VR tredemølle) kan revolusjonere klasseturer og Trondheim-besøk.
 • VR for språkundervisning i samarbeid med Erasmus + prosjektet DC4LT (Digital Competencies for Language Teachers)
 • VR/AR i idrettstrening og rehabilitering (med VR tredemølle).
 • VR/AR i beredskapstrening og sikkerhetstrening (i samarbeid med Inst. for psykologi, NTNU og Sintef) 
 • Trening av nevrokirurger og medisinstudenter med VR/AR (i samarbeid med St. Olavs)
 • VR/AR innen havbruk og oppdrett
 • Matematikk- og naturfagundervisning med VR/AR 
 • VR som muliggjørende teknologi for funksjonshemmede og eldre
 • Utforske eksisterende VR-apper og demoer til undervisningsbruk og designe tilsvarende app/spill/demo til bruk i et fag undervist ved NTNU

Illustrasjonsfoto

Studenter presenterer matte-app i VR til kronprins Håkon Magnus

Se diverse medieoppslag med eksempler på områder der VR/AR kan brukes til læring:


Fakta om landsbyen - PED3801


Emnekode: PED3801
Landsbytittel: Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) for læring og trening
Type: Langsgående
Språk: Norsk
LandsbylederEkaterina Prasolova-Førland
Kontakt: ekaterip@ntnu.no
Undervises: Vår 2020

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.