VR/AR og AI for læring

VR/AR og AI for læring

I denne landsbyen skal vi utforske hvordan fremtidens læring kan bli med VR/AR (virtual/augmented reality), Metaverse og AI (artificial intelligence) teknologier. Med disse teknologiene kan man trygt og enkelt få oppleve høyst realistiske utdanningssituasjoner, som er lite tilgjengelige i virkeligheten. Tenk deg å kunne dra til månen i VR og møte en ChatGPT-drevet Buzz Aldrin som forteller om sine opplevelser! Dra til konfliktområder og øve på å yte bistand til sivilbefolkningen og flykninger, representert med ‘virtual humans’. Reise til en virtuell London på 1800-tallet og praktisere engelsk med Charles Dickens! Eller kunne øve på klinisk praksis med en holografisk pasient som aldri blir sliten. Tenk deg virtuelle klasserom eller laboratorier befolket med AI-drevne læringsassistenter og digitale tvillinger av faglærere tilgjengelige 24/7, som alltid har tid til å svare på spørsmål fra studenter!  

I denne landsbyen blir det anledning for utprøving av VR/AR-teknologier og demoer som illustrerer læringsstøtte i forskjellige områder. Alle studenter i landsbyen får tilgang til en svært velutstyrt VR lab uten sidestykke i Norge med Microsoft Hololens 1 og 2, Magic Leap, HTC Vives Pro, VR tredemølle Virtuix Omni, Oculus Rift, Oculus Quest, Valve Index, HP Reverb, 360 kameraer og diverse VR/AR spill ++.  

 

Studenter med VR-brilller i VR-laben på Dragvoll
Studenter med VR-brilller i VR-laben på Dragvoll / Foto: Ekaterina Prasolova-Førland 

 

Relevant kompetanse

VR/AR-teknologier har vært brukt i læring og trening i vidt forskjellige områder, alt fra det militære, havbruk, idrett, historie, medisin, kjemi, brannvesen osv. Det åpnes nye og spennende muligheter i skjæringspunktet med nye generative AI teknologier som ChatGPT, både med tanke på virtuelle læringsassistender og rask utvikling av undervisningsinnhold. Det medfører likevel flere utfordringer og etiske problemstillinger.  Derfor er denne landsbyen veldig tverrfaglig av natur og passer for studenter som er nysgjerrige på nye teknologier, innovative, kreative, spill-interesserte og kommer fra hele spekteret av NTNU-studier: pedagoger, psykologer, geografer, historikere, IT-studenter, medisinere, men også fysikere, kjemikere, biologer, musikere, kunststudenter, arkitekter osv.

Forhåndskjennskap til VR/AR og AI teknologier er ikke nødvendig, da studentene får hands-on introduksjon til teknologiene under oppstarten. Man kan også få en enkel introduksjon til disse teknologiene på egen hånd ved å utforske div. apper, f.eks. Pokémon Go, Nevrolens og Google Cardboard apper, samt prøve seg på ChatGPT. 

 

Digital tvilling av faglæreren / VR på tredemølle
Digital tvilling av faglæreren (Skjermbilde v/ Michael Wiesing) // VR på tredemølle Foto: Mikhail Fominykh

 

Om landsbyen

I denne landsbyen kan gruppeprosjektene gjennomføres i samarbeid med diverse lokale og internasjonale aktører. F.eks 7 grupper i 2018, 2020, 2021 og 2022 samarbeidet med NAV og utviklet VR apper for unge arbeidssøkere og ungdommer med autisme. En av gruppene i 2022 samarbeidet med Jotun og utviklet AR app for trening av ansatte. 2 grupper i 2020 og 2021 samarbeidet med startup Fornix og utviklet apper for eksponeringsterapi. Grupper i 2018, 2019 og 2020-landsbyer samarbeidet med CIRiS (Senter for tverrfaglig forskning i rommet), HP og BreachVR og laget apper for opplæring av framtidige kolonister på Mars. En gruppe i 2019 utviklet en Microsoft Hololens app for Equinor for opplæring for deres lab-medarbeidere. 3 grupper i 2017 og 2018 har samarbeidet i VR med studenter ved NTNU Gjøvik (Fig. 4-5). En av gruppene i 2017-landsbyen har i samarbeid med Vitensenteret utviklet en app for matematikkundervisning som de fikk demonstrere for kronprinsen (Fig. 6). Eksempler på problemstillinger kan være:  

 • Prosjekt i samarbeid med NAV og internasjonale partnere: virtuelle praksisplasser for arbeidstrening i VR og AR og trening for ungdom med autisme med AI karriereveiledere 
 • Bruk av VR i mental trening og eksponeringsterapi med AI pasienter og terapeuter (i samarbeid med Fornix og St. Olavs) 
 • Virtuelle klasserom med ChatGPT-baserte læringsassistenter 
 • Visualisere klimaendringer i Trondheim og i verden med VR/AR (i samarbeid med Trondheim kommune) 
 • Støtte mangfold og inkludering med VR (i forbindelse med flyktningkrisen, diskriminering på arbeidsplassen, tilpasning av personer med autisme og ADHD) 
 • VR og AI som muliggjørende teknologi for funksjonshemmede og eldre 
 • Trening av nevrokirurger og medisinstudenter med VR/AR og AI (i samarbeid med St. Olavs og Kavli-instituttet) 
 • AR for språkundervisning i samarbeid med Erasmus + prosjektet ARIDLL (Augmented Reality Instructional Design for Language Learning) 
 • VR/AR og fjernlæring: utvikle virtuelle læringsarenaer for rik og interaktiv samarbeidslæring 
 • Jobbe med kunstneriske installasjoner og arkitektmodeller i VR/AR 
 • Reise tilbake i tiden og levendegjøre historie med VR/AR og ‘virtual humans’.  
 • VR/AR i idrettstrening og rehabilitering (med VR tredemølle). 
 • VR/AR i beredskapstrening og sikkerhetstrening (i samarbeid med Inst. for psykologi, NTNU og Sintef)  
 • Matematikk og naturfagundervisning med VR/AR (i samarbeid med Skolelaboratoriet) 
 • Robotikk-undervisning på skole med AR (i samarbeid med Erasmus+ prosjektet eRobson) 

 

Øving på brannslukking med drone i VR / Studenter møtes i VR
EiT-prosjekter: Fig.4 Brannslukning i VR- dronesimulator // Fig.5 Studenter i Trondheim og Gjøvik samhandler i VR
Foto av studenter som presenterte sitt prosjekt foran Norges kronprins.
Fig.6 En av gruppene fra EiT-landsbyen i 2017 presenterer sin matte-app i VR til kronprinsen under Granåsen World Cup / Foto: Ekaterina Prasolova-Førland 

 

Se diverse ressurser og medieoppslag med eksempler på områder der VR/AR kan brukes til læring samt tidligere prosjekter fra landsbyen:

Fakta

 • Emnekode: PED3801
 • Landsbytittel: VR/AR og AI for læring
 • Type: Langsgående
 • Undervisningsform: Fysisk
 • Språk: Norsk
 • LandsbylederEkaterina Prasolova-Førland
 • Kontakt: ekaterip@ntnu.no
 • Undervises: Vår 2024
 • Undervisningssted: Trondheim
 • Vertsfakultet: SU

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.