Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og trening

Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) for læring og trening

Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) har hatt en eksplosiv utvikling de siste årene, og åpner store muligheter i undervisningssammenheng. Man kan blant annet trygt og enkelt oppleve høyst realistiske utdanningssituasjoner som er lite tilgjengelige i virkeligheten, som havbunn, dramatiske klimaendringer, brennende bygninger, flyktningleir eller krigssoner. Med denne teknologien får studenter tilgang til visualiseringer og simuleringer som kan bidra til bedre pensumforståelse og ferdighetstrening, f.eks. i en virtuell lab eller et operasjonsrom. Virtuell virkelighet åpner også nye muligheter for fjernundervisning der studenter kan jobbe på tvers av NTNU campuser uten å være fysisk tilstede, noe som er blitt spesielt relevant i kontekst av COVID-19 pandemi. Det utvikles VR spill med samme prinsipp som Pokémon Go for å gi elever innføring i lokalhistorie. VR/AR kan brukes i voksenopplæring til alt fra beredskapstrening, smittevernsopplæring, trening av nevrokirurger og til arbeidstrening i regi av NAV. 

VR/AR brukes også i terapi og medisinsk behandling, f.eks. til mental og fysisk trening og stimulering, for funksjonshemmede og i eldreomsorgen og for å støtte mangfold og inkludering (f.eks VR gjør det mulig å oppleve verden fra en annen sitt perspektiv). I denne landsbyen blir det anledning for utprøving av VR/AR-teknologier og demoer som illustrerer læringsstøtte i forskjellige områder. Alle studenter i landsbyen får tilgang til en svært velutstyrt VR lab uten sidestykke i Norge med Microsoft Hololens 1 og 2, Magic Leap, HTC Vives Pro, VR tredemølle Virtuix Omni, Oculus Rift, Oculus Go, Oculus Quest, Valve Index, HP Reverb, Samsung Odyssey Mixed Reality, HP Mixed Reality, 360 kameraer og diverse VR spill ++. Vi har godt COVID-19 beredskap med strenge desinfeksjonsrutiner og muligheter for utlån av utstyr. Våren 2021 var vår landsby ett av de få fag ved NTNU som fikk lov til å kjøre fysisk undervisning nesten hele semesteret.
 

Studenter med VR-brilller i VR-laben på Dragvoll

Relevant kompetanse

VR/AR-teknologier har vært brukt i læring og trening i vidt forskjellige områder, alt fra det militære, havbruk, idrett, historie, medisin, kjemi, brannvesen osv. Derfor er denne landsbyen veldig tverrfaglig av natur. Denne landsbyen passer for studenter som er nysgjerrige på nye teknologier, kreative, spill-interesserte og kommer fra hele spekteret av NTNU-studier: pedagoger, psykologer, geografer, historikere, IT-studenter, medisinere, men også fysikere, kjemikere, biologer, musikere, kunststudenter, arkitekter osv. Forhåndskjennskap til VR/AR-teknologier er ikke nødvendig, da studentene får hands-on introduksjon til teknologiene under oppstarten. Man kan også få en enkel introduksjon til VR/AR-teknologier på egen hånd ved å utforske div. apper, f.eks. Pokémon Go og Google Cardboard apper.

Bildemontasje-studenter med VR-briller

Om landsbyen

I denne landsbyen kan gruppeprosjektene gjennomføres i samarbeid med diverse lokale og internasjonale aktører. F.eks 2 grupper i 2020 og 2021 samarbeidet med startup Fornix og utviklet apper for eksponeringsterapi. Grupper i 2018, 2019 og 2020-landsbyer samarbeidet med CIRiS (Senter for tverrfaglig forskning i rommet), HP og BreachVR og laget apper for opplæring av framtidige kolonister på Mars. En gruppe i 2019 utviklet en Microsoft Hololens app for Equinor for opplæring for deres lab-medarbeidere. 3 grupper i 2017 og 2018 har samarbeidet i VR med studenter ved NTNU Gjøvik. En av gruppene i 2017-landsbyen har i samarbeid med Vitensenteret utviklet en app for matematikkundervisning som de fikk demonstrere for kronprinsen. 5 grupper i 2018, 2020 og 2021 samarbeidet med NAV ot utviklet apper for unge arbeidssøkere og ungdommer med autisme. Eksempler på problemstillinger kan være: 

 • Prosjekt i samarbeid med NAV: virtuelle praksisplasser til arbeidssøkere i VR og AR og trening for ungdom med autisme
 • Bruk av VR i mental trening og eksponeringsterapi (i samarbeid med Fornix og St. Olavs)
 • Matematikk og naturfagundervisning med VR/AR (i samarbeid med Skolelaboratoriet)
 • Visualisere klimaendringer i Trondheim og i verden med VR/AR (i samarbeid med Trondheim kommune)
 • Støtte mangfold og inkludering med VR (i forbindelse med flyktningkrisen, diskriminering på arbeidsplassen, tilpasning av personer med autisme og ADHD)
 • VR/AR og fjernlæring: utvikle virtuelle læringsarenaer for rik og interaktiv samarbeidslæring i kontekst av COVID-19 pandemi. 
 • Robotikk-undervisning på skole med AR (i samarbeid med Erasmus+ prosjektet eRobson)
 • Trening av framtidige Mars-kolonister som en del av Mars Home Planet-initiativet (i samarbeid med CIRiS).
 • Virtuell turisme: Hvordan VR og AR kan revolusjonere klasseturer og virtuell turisme, spesielt i kontekst av reiserestriksjoner.
 • VR for språkundervisning i samarbeid med Erasmus + prosjektet DC4LT (Digital Competencies for Language Teachers)
 • Jobbe med kunstneriske installasjoner og arkitektmodeller i VR/AR
 • Reise tilbake i tiden og levendegjøre historie med VR/AR. 
 • VR/AR i idrettstrening og rehabilitering (med VR tredemølle).
 • VR/AR i beredskapstrening og sikkerhetstrening (i samarbeid med Inst. for psykologi, NTNU og Sintef) 
 • Trening av nevrokirurger og medisinstudenter med VR/AR (i samarbeid med St. Olavs)
 • VR/AR innen havbruk og oppdrett
 • VR som muliggjørende teknologi for funksjonshemmede og eldre
 • Utforske eksisterende VR-apper og demoer til undervisningsbruk og designe tilsvarende app/spill/demo til bruk i et fag undervist ved NTNU
   
Illustrasjonsfoto
Foto av studenter som presenterte sitt prosjekt foran Norges kronprins.

Se diverse ressurser og medieoppslag med eksempler på områder der VR/AR kan brukes til læring samt tidligere prosjekter fra landsbyen:

Fakta

 • Emnekode: PED3801
 • Landsbytittel: Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) for læring og trening
 • Type: Langsgående
 • Undervisningsform: Fysisk
 • Språk: Norsk
 • LandsbylederEkaterina Prasolova-Førland
 • Kontakt: ekaterip@ntnu.no
 • Undervises: Vår 2022
 • Undervisningssted: Trondheim
 • Vertsfakultet: SU

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.