Kultur og næring

Kultur og næring

Prosjektarbeid

For mange som jobber med kunst og kultur på en profesjonell måte har tverrfaglig prosjektarbeid blitt den vanligste arbeidsformen de siste årene. Begrep som kulturentreprenørskap og kulturmanagement eller -ledelse er blitt vanlige og kravene til de som jobber på kulturfeltet er i forandring: paradokset kunst versus foretak preger feltet. I landsbyen Kultur og næring jobber vi målrettet mot å skape unike kulturopplevelser. Vi driver med kulturformidling i bred forstand som ivaretar egenverdien av kunsten i forskjellige og gjerne tverrfaglige kulturuttrykk.

Stor rød K som dupper i vannet - Foto: A. Raanes / aslakr @ Flickr.

Relevant kompetanse

Prosjektene som gruppene i denne landsbyen skal jobbe med har et musikalsk utgangspunkt. Dette betyr ikke at du må være utøvende musiker eller låtskriver for å delta. EiT har et tverrfaglig fokus, og vi ønsker at landsbyen vår skal synliggjøre dette gjennom prosjekter og problemstillinger som fordrer mange ulike blikk og faglige perspektiver. Derfor er alle studieretninger velkommen. Imidlertid bør du være interessert i musikk og andre kulturuttrykk samt formidling og kommunikasjon av disse. Vi ønsker oss kreative personer som er interessert i å skaffe seg kompetanse i prosjektarbeid tilpasset kulturfeltet.

Om landsbyen

Deltakerne i landsbyen "Kultur og næring" skal jobbe med praktisk idé- og prosjektutvikling for noen av Trondheims kulturaktører. Studentgruppene skal gjennom tverrfaglig samarbeid utvikle konsepter for musikformidlings- og / eller publikumsutviklingsprosjekter. Landsbyen skal bidra til å utvikle ferdigheter som man trenger for å lykkes med prosjektarbeid på kulturfeltet:

  • Idé- og prosjektutvikling
  • Utvikling av kunstnerisk innhold (tilpasset til profilen av en oppdragsgiver)
  • Kulturformidling med fokus på publikumsutvikling
  • Konsept- og søknadsskriving
  • Presentasjon av konsepter

Det er studentgruppene som velger en relevant problemstilling avhengig av teamets kompetanser i samråd med landsbylederen.

Oppdragsgivere

Gruppene i landsbyen samarbeider med relevante aktører fra Trondheims musikk- og kulturliv. Oppdragsgivere er ikke avklart på nåværende tidspunkt. Tidligere har vi jobbet sammen med blant annet Trondheim Kammermusikkfestival, Dokkhuset Scene,Trondheim Jazzfestival, Pstereo, Teaterhuset Avant Garden og ReMida-senteret i Trondheim.

09 sep 2019

Fakta om landsbyen - EIT3007

Emnekode: EIT3007
Landsbytittel: Kultur og næring
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Julia Krankenhagen
Kontaktinformasjonjulia.krankenhagen@gmail.com
Undervises: Vår 2020

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.