forbruk | design | livsstil

forbruk | design | livsstil

forbruk | design | livsstil - illustrert med chili

Ting og teknologier er skapt i et komplekst samspill mellom tradisjon og fornyelse, og mellom materielle og kulturelle elementer. Tverrfaglig kunnskap er nødvendig for å gripe og forstå dette samspillet, noe som igjen vil være avgjørende om vi ønsker å skape noe nytt, eller endre det som er.

Landsbyen skal arbeide med temaer relatert til vekselspillet mellom forbruk, design og livsstil og bredere samfunnsmessige utviklingstrekk. Gruppene har stor frihet til å utforme sine prosjekter selv.

Relevant kompetanse

Hvis vi skal skape noe, er selvfølgelig all kompetanse relevant!

Om landsbyen

Presentasjon av landsbyen er nedlastbar som pdf.

21 aug 2018

Fakta om landsbyen - EIT3006

Emnekode: EIT3006
Landsbytittel: forbruk | design | livsstil
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Stig Kvaal
Kontaktinformasjon: stig.kvaal@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.