forbruk | design | livsstil

forbruk | design | livsstil - illustrert med chili

Ting og teknologier er skapt i et komplekst samspill mellom tradisjon og fornyelse, og mellom materielle og kulturelle elementer. Tverrfaglig kunnskap er nødvendig for å gripe og forstå dette samspillet, noe som igjen vil være avgjørende om vi ønsker å skape noe nytt, eller endre det som er.

Landsbyen skal arbeide med temaer relatert til vekselspillet mellom forbruk, design og livsstil og bredere samfunnsmessige utviklingstrekk. Gruppene har stor frihet til å utforme sine prosjekter selv.

Relevant kompetanse

Hvis vi skal skape noe, er selvfølgelig all kompetanse relevant!

Om landsbyen

Presentasjon av landsbyen er nedlastbar som pdf.

Tue, 21 Aug 2018 14:09:24 +0200

Emnekode: EIT3006
Landsbytittel: forbruk | design | livsstil
Type: langsgående
Språk: norsk
Landsbyleder: Stig Kvaal
Kontaktinformasjon: stig.kvaal@ntnu.no
Undervises: Vår 2019
Undervisningssted: Trondheim

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.