Forbedre din by

Forbedre din by

 

Dramatiske endringer

Vi er midt i dramatiske endringer. Disse er globale, men merkes også lokalt. Noen eksempler:

  • Befolkningsvekst > I 2011 passerte vi 7 Milliarder mennesker på kloden og FNs framskriving og beregning sier at vi kommer til å ha 10,9 milliard mennesker i 2100.
  • Migrasjon til byer > Det er ca. 50% av verdens befolkning som bor i byer nå. Bærekraftig urbanisering er en av de største utfordringene i vår tid.
  • Klimaforandringer, sosiale utfordringer, ny måter å leve på og interagere på, mm.

Med alt dette som bakteppe er det viktig å diskutere hvem som skal og kan handtere forandringer i byene? De sosiale, økonomiske, kulturelle eller alle sammen. Er det staten, kommuneneller hver av oss som må forandre seg eller deltar? Satser vi på teknologisk utvikling eller er det opp til hver enkelt av oss? Kanskje vi må begynne lokalt. 

 

Bysentrene har alltid vært et speil for samfunnets forandringer og situasjoner. I dag for eksempel flytter flere og flere butikker fra sentrum og det blir skyldt på f.eks.parkeringslimiteringer og dårlig tilgang med bil. Men er det virkelig sant? Hva kan være grunnene og hva kan være framtidens samfunns og dermed framtidens oppgave av sentrum? Vi skal undersøke byens typologier, bruken og sammenheng mellom dem, nå og i framtiden. Hva kan vi gjøre og hvordan gjør vi det? Det kreves mye og ny kunnskap og et tverrfaglig syn, også på grunn av at de komplekse utfordringer som kommer krever enkle og/ eller sammensatte løsninger. Vi skal prøve å utvikle nye tilnærminger, prosesser og løsninger for dagsaktuelle problemstillinger, sammen med kommunen og/ eller andre partner. 

Relevant competencies

Relevant kompetanse

Grunnet den komplekse sammensetning av problemet ønsker vi studenter fra alle fagmiljø velkommen.

Love park

Fakta om landsbyen - AAR4914

Emnekode: AAR4914
Landsbytittel: Forbedre din by
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Markus Schwai
Kontaktinformasjon: markus.schwai@ntnu.no
Undervises: Våren 2020

Infobox web presentations

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.