Forbedre din by

Forbedre din by


Forbedre din by

Bilde: Nickelodeon via AP

Dramatiske endringer

Dramatiske endringer 
 

Vi står midt i dramatiske endringer. Disse er globale, men merkes også lokalt. Noen eksempler: 

  • Befolkningsvekst: I 2011 passerte vi 7 Milliarder mennesker på kloden og FNs framskriving og beregning sier at vi kommer til å ha 10,9 milliard mennesker i 2100. 

  • Migrasjon til byer: Det er ca. 50% av verdens befolkning som bor i byer nå. Bærekraftig urbanisering er en av de største utfordringene i vår tid. 

  • I årene framover kommer den lenge omtalte eldrebølgen, med en vesentlig økning i antall nordmenn over 80 år. Alderssammensetningen i befolkningen viser blant annet at det var 164 000 flere nordmenn i aldersgruppen 60–79 år i 2018 sammenlignet med 2008. (SSB, 2019) 

Med alt dette som bakteppe er det viktig å diskutere hvem som skal og kan håndtere forandringer i byene? De sosiale, økonomiske, kulturelle eller alle sammen. Er det staten, kommunen eller private aktører? Satser vi på teknologisk utvikling, eller er det opp til hver enkelt av oss? 

Bysentrene har alltid vært speil for samfunnets forandringer og situasjoner. I dag flytter for eksempel flere og flere butikker fra sentrum og det pekes på parkeringsbegrensninger og generell dårlig tilrettelegging for bil. Men er det virkelig sant? 

Hvilke utfordringer og muligheter har den pågående eldrebølgen, sett i sammenheng med alle globale og lokale endringer? 

I år skal vi undersøke en del av samfunnsutfordringene, knyttet til boformer/typologier. Vi kommer til å ha fokus på boformer og relasjoner på tvers av aldersgrupper og mulige symbioser. Vi skal undersøke byens typologier, bruken og sammenheng mellom dem; nå og i framtiden. Hva kan vi gjøre og hvordan gjør vi det? 
Det kreves mye og ny kunnskap og et tverrfaglig syn. Dette på grunn av at de komplekse utfordringene krever enkle og sammensatte løsninger. Vi skal prøve å utvikle nye tilnærminger, prosesser og løsninger for dagsaktuelle og framtidige problemstillinger, sammen med kommunen og andre partner. 


Relevant competencies

Relevant kompetanse

Grunnet den komplekse sammensetning av problemet ønsker vi studenter fra alle fagmiljø velkommen.

Fakta om landsbyen - AAR4914

Emnekode: AAR4914
Landsbytittel: Forbedre din by
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Markus Schwai
Kontaktinformasjon: markus.schwai@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infobox web presentations

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.