Forbedre din by

Forbedre din by

Foto: Wikipedia/NTNU

Vi lever i en periode med dramatiske endringer. Globale og lokale. Befolkningsvekst – Klima – Migrasjon –og en stadig aldrende befolkning. Dette er bare noen av prosessene som trenger nytenkning med tanke på hvor og hvordan vi kommer til å leve i framtiden. I år skal vi utforske nye måter å bo på, og forsøke å beholde gjenbruksperspektivet samtidig. Prosjektområdet våren 2022 kommer til å være NTNU Dragvoll. 

Relevant kompetanse

Grunnet den komplekse sammensetning av problemet ønsker vi studenter fra alle fagmiljø velkommen.

Om landsbyen

Dramatiske endringer 

Vi er midt i dramatiske endringer. Disse er globale, men merkes også lokalt. Noen eksempler: 

 • Befolkningsvekst-> I 2011 passerte vi sju milliarder mennesker på kloden, og FNs framskriving og beregning sier at vi kommer til å være 10,9 milliarder mennesker i 2100. 

 • Migrasjon til byer->Omtrent 50% av verdens befolkning bor i by. Bærekraftig urbanisering er en av de største utfordringene i vår tid. 

 • I årene framover kommer den lenge omtalte eldrebølgen til å rulle over oss, med en vesentlig økning i antall nordmenn over 80 år. Alderssammensetningen i befolkningen viser blant annet at det var 164 000 flere nordmenn i aldersgruppen 60–79 år i 2018 sammenlignet med 2008. (SSB, 2019) 

 • Universitetets aktivitet ved NTNU Dragvoll kommer til å bli flyttet nærmere sentrum, rundt Gløshaugen, de neste årene 

Med alt dette som bakteppe er det viktig å diskutere hvem som skal og kan håndtere forandringer i byene. De sosiale, økonomiske, kulturelle eller alle sammen? Er det staten, kommunene, det private? Satser vi på teknologisk utvikling eller er det opp til hver enkelt av oss?

Bysentrene har alltid vært et speil for samfunnets forandringer og situasjoner. I dag flytter for eksempel flere og flere butikker fra sentrum og det blir skyldt på f.eks. parkeringsbegrensninger og dårlig tilgang med bil. Men er det virkelig sant? 

Folk elsker nye måter å leve-, bo-, og jobbe på. Hvordan kan vi best fasilitere dette? 

Hvilke utfordringer og muligheter har den pågående eldrebølgen?

Hva skjer med bygningene/ området etter at universitetet er flyttet ut fra Dragvoll? Hva kan det brukes til? Kommer byen til å vokse i denne retningen? Og hvorfor?

Dette sett i sammenheng med andre forandringer kommer vi til å jobbe med i våren 2022. Det kreves mye og ny kunnskap og et tverrfaglig syn, også fordi de komplekse utfordringene som kommer krever enkle og/eller sammensatte løsninger. Vi skal prøve å utvikle nye tilnærminger, prosesser og løsninger for dagsaktuelle problemstillinger, sammen med kommunen og/eller andre partnere. 

Undervisningsform

Hybrid: I utgangspunktet vil undervisningen i denne landsbyen foregå fysisk, men noen dager eller etter behov vil det være en blanding mellom fysisk og digital undervisning. For å delta i landsbyen må du ha fungerende mikrofon og kamera. 

Fakta

 • Emnekode: AAR4914
 • Landsbytittel: Forbedre din by
 • Type: Intensiv
 • Undervisningsform: Hybrid
 • Språk: Norsk
 • Landsbyleder: Markus Schwai
 • Kontaktinformasjon: markus.schwai@ntnu.no
 • Undervises: Vår 2022
 • Undervisningssted: Trondheim

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Infobox web presentations

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.