Arkitektur for ikke-arkitekter

Arkitektur for ikke-arkitekter

Arkitektur er ofte dårlig forstått av mennesker som ikke er arkitekter. En legger ofte stor vekt på arkitekturens estetiske sider, men er ikke så klar over hvordan den vokser ut av samfunn og kultur og også rent biologiske behov. Dette må en forstå for også å få et grep estetikkens rolle i arkitekturen. Kurset vil gi et innblikk i hvordan arkitektenes måte å tenke på leder til arkitektur, men også hvordan den kan gi en dypere forståelse av samfunn og kultur.  

Relevant kompetanse  

Fordi arkitektur er svært tverrfaglig og faget er elementært, er de fleste typer kompetanse relevante. 

Om landsbyen  

Med utgangspunkt i studentenes egen bakgrunn og den forståelsen for arkitektur de får gjennom kurset, skal de planlegge og presentere en enkel byggeoppgave som en badstue, kafé eller lignende.

Undervisningsform

Hybrid: I denne landsbyen vil det være en blanding mellom fysisk og digital undervisning. For å delta i landsbyen må du ha fungerende mikrofon og kamera. 
De fysiske rammene rundt våre liv påvirker oss sterkt. Derfor er det nyttig å forstå hvordan de blir til og virker på oss.  

Formålet med faget er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av hvordan arkitektur som fysisk virkelighet vokser ut av, og bidrar til å konkretisere og fremme sosialt og kulturelt liv. 

Arkitektur er et av de mest tverrfaglige fag vi har på universitetet. Det bruker både vitenskapelig og ikke-vitenskapelig, kulturell kunnskap. Derfor passer det godt for tverrfaglighet. 

Fakta

 • Emnekode: AAR4911
 • Landsbytittel: Arkitektur for ikke-arkitekter
 • Type: Intensiv
  Undervisningsform: Hybrid
 • Språk: Norsk
 • Landsbyleder: Eivind Kasa
 • Kontaktinformasjon: eivind.kasa@ntnu.no
 • Undervises: Vår 2022
 • Undervisningssted: Trondheim

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.