Arkitektur for ikke-arkitekter

Arkitektur for ikke-arkitekter

 

Relevant competency

Formålet med faget er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av hvordan arkitektur som materiell kultur vokser ut av, og bidrar til å konkretisere sosialt og kulturelt liv. 

De fysiske rammene rundt våre liv påvirker oss sterkt. Derfor er det nyttig å forstå hvordan de blir til og virker på oss.  

Arkitektur er et av de mest tverrfaglige fag vi har på universitetet. Det bruker både vitenskapelig og ikke-vitenskapelig, kulturell kunnskap. Derfor passer det godt for tverrfaglighet. 

Vurderingsform

Om landsbyen  

Arkitektur er ofte dårlig forstått av mennesker som ikke er arkitekter. En legger gjerne stor vekt på arkitekturens estetiske sider, men er ikke så klar over hvordan den vokser ut av samfunn og kultur, og rene biologiske behov. Dette må man også erkjenne for å få en forståelse av estetikkens rolle i arkitekturen. Kurset vil gi et innblikk i hvordan arkitektenes måte å tenke på leder til arkitektur, men også hvordan den kan gi en dypere forståelse av samfunn og kultur.  

About the village

Relevant kompetanse  

Fordi arkitektur er svært tverrfaglig og faget er elementært, er de fleste typer kompetanse relevante. 

Fakta

Course code: AAR4911
Village title: Arkitektur for ikke-arkitekter
Type: Intensiv
Language: Norsk
Supervisor: Eivind Kasa
Contact info: eivind.kasa@ntnu.no
Semester: Vår 2021
Location: Trondheim

 

 

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.