Fasiliteter campus Gjøvik

Fasiliteter campus Gjøvik

(siden er under arbeid)


Laboratorier

Laboratorier


Laboratorier

 • tilgang til Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, der du blant annet kan jobbe med sanselaboratorium og fullskalalab - det største i sitt slag i Europa.
 • laboratorium for additiv tilvirkning (3D-printing)
 • The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory

Studio

Studio


Studio

 • Fotostudio med blitzanlegg
 • Eksperimentelt studio for utvikling av nettundervisning

Utstyr

Utstyr

Dataskjerm
Foto: Andrea Amb/NTNU

Utstyr

• Utstyr for eyetracking

• XR-utstyr (Augmented/Virtual Reality)

• Stort utvalg i programvare, blant annet fra Adobe

• Kamerautstyr

Tilrettelagte undervisningsrom

Tilrettelagte undervisningsrom

Studenter i klasserom ser på storskjerm
Foto: Kjell Are Refsvik/NTNU

Tilrettelagt undervisningsrom

Undervisningsrom:

 • med moderne kommunikasjonsutstyr, tilrettelagt for digital undervisning
 • for grafisk design, utstyrt med mac’er og skrivere
 • for interaksjonsdesign med designverksted

Verksteder

Verksteder

Studenter som jobber på verksted. Verktøy i bakgrunn.
Foto: Mari Hermansen/NTNU

Verksteder

 • designverksted med laserkutter, 3D-print mm. Avtrekk for lodding, maling og lakkering.
 • samarbeid med Verksted for Integrerte Helsetjenester i samarbeid med HELSEINN og Gjøvikregionen Utvikling

Spesialrom

Spesialrom


Spesialrom

Bright house

Bright house


Bright house

 • samarbeid med Bright House - Gjøvikregionens innovasjonshus