Hjerte- og karsykdom

Hjerte-karsykdommer

Hjerte- og karsykdom er en hyppig dødsårsak, og forårsaker 2 av 5 norske dødsfall. Henholdsvis 9 og 15 nordmenn dør av hjerneslag og hjerteinfarkt hver dag. Det finnes mange hjerte-karsykdommer med forskjellige årsaker og risikoprofiler. I Norge er hjerneslag, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, hjertesvikt og angina pectoris de vanligste. 


Les mer om hjerte-karsykdommer


Inaktivitet – et folkehelseproblem

Inaktivitet

Mangel på fysisk aktivitet spiller en viktig rolle i sykdomsbildet til mange livsstilssykdommer. Inaktivitet kan regnes som en selvstendig risikofaktor på lik linje med høyt blodtrykk, røyking og en ugunstig kolesterolprofil. Inaktivitet forårsaker mange unødvendige dødsfall hvert år, og kan regnes som en av vår tids tause mordere.


Les mer om inaktivitet

 


Kontakt oss

Facebook