Medisinsk pedagogikk for undervisere

Medisinsk pedagogikk for undervisere

Mange undervisere opplever at det er vanskelig å finne gode ressurser når de skal lage undervisning for studentene. Hvor starter du?

Det finnes både et solid fundament å lene seg på, og mange nye, spennende funn innen forskningen å se på, for den som vet hvor den skal lete. Vi har derfor laget en oversikt på denne siden. Under kan du lese mer om de ulike undervisningsveilederne for eksamensformene ved medisinstudiet. På siden finner du inspirasjon til videre lesning og oppdatering. 

Andre ressurser

For full oversikt over alt som vedrører eksamen kan du gå inn på denne oversiktssiden. Her finner du bla. maler og retningslinjer, i tilegg til årsrapporter fra tidligere eksamener.

Fakultet for medisin og helse har dessuten laget en portal for undervisere ved fakultetet. Her finner du informasjon om organisering av studiet, undervisningsressurser og kvalitetssikring, samt tips til hvordan du kan gjøre undervisningen bedre. Mer informasjon finner du her.

Flervalgsoppgaver

Flervalgsoppgaver

En god flervalgsoppgave er mer utfordrende å lage enn man skulle tro, men med en liten innføring i oppgavelaging blir det raskt mye lettere. I undervisningsveilederen får du veiledning til hvordan du kan unngå klassiske oppgavefeil, enkle grep for å forbedre oppgaver og hvordan du kan tolke hvor godt dine oppgaver fungerte på eksamen.

Undervisningsveilederen for flervalgsoppgaver finner du her.

Kortsvarsoppgaver

Kortsvarsoppgaver

Arbeidet med å lage kortsvarsoppgaver er i utgangspunktet lettere enn å lage flervalgsoppgaver, men å utarbeide en god fasit/sensurveiledning krever betydelig mye mer arbeid. Sensurveiledningen er en viktig kilde til læring for studentene på både den eksamen oppgaven gis og for studenter som kommer senere og bruker eksamen. 

Undervisningsveileder for kortsvarsoppgaver finner du her.

OSKE

OSKE

OSKE erstattet muntlig stasjonseksamen på medisinstudiet våren 2017. En OSKE tester studentene kommunikasjonsferdigheter, klinisk undersøkelse og klinisk ferdighet. I veilederen finner du forklaring og eksempler på de ulike delene av eksamensoppgaven, og tips til hvordan du lager en god oppgave.

Undervisningsveileder for OSKE finner du her.