Brohodekonferansen

  • Brohodekonferansen

Brohodekonferanse Vår 2019

Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører. Ved å få ut studenter til merdkanten og lage en koblingsarena mellom akademia og industri ønsker konferansen å bidra til økt næringsrelevans av studiene og til utvikling av kandidater som kan svare på komplekse utfordringer i havbrukssektoren. Det gjør vi gjennom samspill på tvers av erfaring, alder, fagområder og ekspertise.

Brohodesamling vår 2020!

10-11. mars, Flatanger og Rørvik

I samarbeid med Havbruksparken Midt-Norge, INNOVArena og Nærøysund kommune drar forskere og studenter ut til Namdalsregionen. Dette er ett av Norges største produksjonsområder for laks, støttet av en stor bredde bedrifter og virksomheter i marin og maritim virksomhet.

Gjennom Brohode Havbruk 2050 vil studenter, professorer og forskere fra ulike fagdisipliner dra ut til kystregionen for å møte representanter fra havbrukssektoren. Målet er å skape ideer til studentoppgaver, næringsphd’er, bidrag i undervisning og andre samarbeidsformer. Avhenging av interesse velger man om man blir med til Flatanger eller Rørvik.

Agenda 

Vil du delta? Ta kontakt HER.

Påmelding for NTNU ansatte.

Påmelding for NTNU studenter.

Brohodekonferanser

30-31. oktober (AQUATHON fra 29. oktober).

Les omtale av konferansen i Fiskeribladet.

Agenda Resultater fra AQUATHON Bilder 

Presentasjoner:

Brohode Havbruk 2050 (Alexandra Neytz, NTNU)

Næringspolitikk og havbruk (Linda Hofstad Helleland, Høyre)

Trøndelag - tyngdepunktet for havbruk (Tore O Sandvik, fylkesordfører)

Norsk havbruk - Potensial og mulighet for vekst? (Øyvind Haram, Sjømat Norge)

Premiss for innovasjon og utvikling (Bård Skjelstad, SCALE AQ)

NTNUs satsing på marin forskning og utdanning i møte med 2030 utfordringene i norsk havbruk (Øyvind Gregersen, NTNU)

SINTEFs rolle til Havbruk 2030 (Ida Grong Aursand, SINTEF)

Framtidens reguleringsregime for mer bærekraftig bruk av kysten (Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger)

Nye forvaltningsprinsipp av områder (Tonje Osmundsen, NTNU)

Midtnorsk firepartssamarbeid i støpeskjeen. Er det viktig for gode rammebetingelser for oppdrettssektoren? (Amund Hellesø, Ordfører Vikna)

Innovasjonscamp (Regine Berglund, UE Trøndelag og Heidi Glørstad Nielsen, Blått Kompetansesenter)

Development of sea based farming of Atlantic salmon in the Yellow Sea (Shuanglin Dong, China Ocean University)

Offshore oppdrett - Smart Fish Farm (Jan Vatsvåg, Mariculture)

Aquatraz - "Merden ingen fisk slipper fra" (Alf Reidar Sandstad, Aquatrazz)

Sjøbasert oppdrett på land - Videreutvikling basert på Norges naturlige fortrinn (Hans Ramsvik, SALFJORD AS)

AQUA semi (Arnfinn Aunsmo, Måsøval Fiskeoppdrett) 

Flytende lukkede anlegg i sjø - simulasjon, modellforsøk og fullskala (Kevin Frank, SINTEF ACE)

Ocean Farm 1: Rapport fra erfaringer gjort første driftsår (Runar Sivertsen, Salmar Ocean Farming) 

Introduksjon av NTNU Aquathon (Kjell Olav Kjølsvik)

Aquathon gruppe 1

Aquathon gruppe 2

Aquathon gruppe 3

Aquathon gruppe 4

Aquathon gruppe 5

Se bilder Se film Konferanseprogrammet 

Næringen møtte engasjerte studenter på bachelor, master og phd nivå for å se på utfordringer i havbruket.

Studentene hadde bakgrunn i bioteknologi, marin teknikk, robotikk, industriell kjemi, biomarin innovasjon, marin biologi, maskiningeniør, industriell matematikk, produktutvikling, energi og miljø, automatisering, økonomi, entreprenørskolen og markedsføring.

Gjennom ekskursjoner, diskusjoner og samtaler med selskap i Ålesund-regionen ble studentene og næringslivet inspirert til å se på muligheter for samarbeid.