Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører. Ved å få ut studenter til merdkanten og lage en koblingsarena mellom akademia og industri ønsker konferansen å bidra til økt næringsrelevans av studiene og til utvikling av kandidater som kan svare på komplekse utfordringer i havbrukssektoren. Det gjør vi gjennom samspill på tvers av erfaring, alder, fagområder og ekspertise.

 

Brohodekonferanse Vår 2019 (Ålesund)

Se bilder

Se film

Konferanseprogram 

 

 

 

 

 

 

Brohodekonferanse Høst 2018 (Frøya)

Se bilder

Se film

Se intervjuer

Konferanseprogrammet 

Artikler: 
Dro ut til havmerden for å lære
Studentene har oppdaget havbruksnæringen
Brohode gjennomført for syvende gang

Brohodekonferanse Vår 2019 (Bjugn)

Konferanseprogrammet

Artikler