Samspillserien

Samspillserien

Fiskmerder

Lunsjwebinarene er åpne for alle interesserte og varer en time.

Lunsjwebinarer 2022

Lunsjwebinarer 2022

Hvordan kan vi utvikle mer verdifull kunnskap for studenter, havbruksnæringen og faglærere? Oppgavesamarbeid er svaret!

I fjor høst ble det arrangert et første studentoppgaveseminar for samarbeid med aktører fra havbrukssektoren. På bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra bedriftene og deres økende interesse i å engasjere studenter før de er ferdig utdannet gjentar vi arrangementet i vårsemesteret:  22. mars kl. 10-12.

Agendaen for møtet:

  • Velkommen
  • Gjennomgang av virksomheter og fagområder tilstede
  • Gruppedialoger gjennom tilrettelagte Zoom-rom (eksterne besøker forskerne de er interessert i å samarbeide med og vice versa)
  • Oppsummering

 

Målet med dette webinaret er å gi innsikt i og engasjere til nærings-ph.d. som et verktøy for utvikling av ansatte i egen bedrift. Et Nærings-ph.d.-prosjekt gir en kvalifisert ansatt mulighet for videreutvikling. For bedriften vil det bidra til å videreutvikle virksomheten, styrke kompetanse, gi spisskompetanse på et fagfelt og økt nettverk i forskningsmiljø.

Lunsjwebinarer 2021

Lunsjwebinarer 2021

Brohode Havbruk 2050 arrangerer workshop om oppgavesamarbeid for aktører fra havbrukssektoren og veiledere på NTNU. Her vil du få høre mer om ulike typer studentoppgaver og du får møte veiledere fra en rekke ulike fagområder som er relevant for havbruk. 

Et kort opphold (minimum ti dager) av en forsker i en bedrift skaper økt kjennskap til kompetansemiljøer og styrker relevansen i forskning og utdanning.

Program

Presentasjon om forsker i bedrift

Artikkel: - Vi fikk mye ut av forsker i bedrift

Artikkel: – Ble eksponert for en kompetanse vi ikke hadde før

Hvordan kan vi utvikle mer verdifull kunnskap for studenter, havbruksnæringen og faglærere? Oppgavesamarbeid er svaret! Her vil du få innsikt i hvordan oppgavesamarbeid gjennomføres og hvilke muligheter man har. En representant fra en bedrift, en student og en faglærer vil også dele verdifull innsikt og erfaring fra tidligere eller pågående samarbeid.

Lunsjwebinaret varer fra kl. 11:00-12:00 på teams!

Program

Presentasjon om oppgavesamarbeid

Artikkel: Fikk et innblikk i arbeidslivet med oppgavesamarbeid

 

 

 

Bedrifter som satser på kunnskapssamarbeid har et hode foran i utviklingen. Men kan en stipendiat gi økt verdi for selskapet mitt? Kan jeg kombinere spisskompetansen min med en jobb i næringen? Kan vi samarbeide i et prosjekt med felles ressurser? Smart bruk av næringsphd som verktøy kan skape nye muligheter for både bedriften, kandidaten og forskningsgruppen. 

På møtet fikk deltakerne et dypdykk i noen reelle næringsphd caser, med muligheter og flaskehalser, erfaringsutveksling og forslag til hvordan de kan benytte deg av verktøyet.

Program

Tre suksesskriterier for en nærings-ph.d.