Publikasjoner

Publikasjoner

Tiltakene i Brohode Havbruk 2050 er åpne for alle interesserte. Prosjektet er avhengig av engasjement fra studenter, forskere, skoler og næringsaktører for å lykkes. Rapportene har som mål å gi innsikt i Brohodebevegelsen, i bredden av tiltakene og i oppnådde resultater.

Oversikt over alle publikasjonene til Brohode Havbruk 2050 finner du i Cristin.

Rapporter:

Årsrapport år 4

Brohode håndbok

Prosjektoppgave Brohode havbruk - Juni 2021

Årsrapport 2020

kartlegging av kompetansebehov

Humanister i praksis

Årsrapport år 2

Forskningsrapport Brohode havbruk

Årsrapport år 1

Bacheloroppgave mai 2021