Bakgrunn - Brohode

 • Brohode Havbruk - bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn

Brohode Havbruk er en bevegelse som stimulerer til samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet og forvaltning. Den har sitt utspring i en samarbeidsavtale mellom NTNU Havrom og Guri Kunna videregående skole, signert i 2012. I samarbeid med sjømatnæringen legger de grunnlaget for å utvikle kompetente næringsaktører. Mer spesifikt er målene å:

 • Øke næringsrelevansen i høyere utdanning
 • Styrke rekrutteringen til den marine sektoren
 • Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen

Forskningsrådets FORREGION programmet erkjente «Brohode havbruk 2050» som et Kapasitetsløftsprosjekt (første fase 2018-2021). Det skal utvikle en midtnorsk utdannings- og kunnskapsplattform for mer effektiv utnyttelse av eksisterende faglig spisskompetanse og realkompetanse innen havbruk.

Tett samarbeid mellom forskere, teknologibedrifter og havbruksbedrifter skal bidra til ny teknologi på biologiens premisser. Dette gjelder særlig teknologier, kunnskap og kompetanse som ikke, eller i liten grad, har blitt anvendt i næringen til nå, og som har et stort potensiale til å fornye og forbedre dagens prosesser.

Det gjøres gjennom totalt 7 arbeidspakker:

 1. Prosjektledelse
 2. Etter- og videreutdanning
 3. Næringsaktører i utdanning
 4. Minor i havbruk
 5. Medveiledere fra næringslivet
 6. Nærings-phd
 7. Forskere i bedrift

Prosjektleder er Alexandra Neyts, NTNU.

 

Prosjektpartnerer:

 

Finansiert av: