Brohode Havbruk 2050

Brohode Havbruk 2050

Brohode havbruk 2050 skal gjøre havbruksnæringa bedre rustet for framtida. Nøkkelen er Midt-Norges mange sterke teknologimiljø. Tett samarbeid mellom forskere, teknologi- og havbruksbedrifter skal bidra til ny teknologi på biologiens premisser. Nyskaping gir smartere, grønnere og mer effektiv utvikling av næringa og kystsamfunnet.

Prosjektet er er et Kapasitetsløft prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, og koordinert av NTNU Havrom. Det består av 7 arbeidspakker: 

  1. Prosjektledelse: Alexandra Neyts, NTNU
  2. Etter- og videreutdanning: Jørgen Fallmyr, NCE Aquatech Cluster
  3. Næringsaktører i utdanning: Trude Heggstad, Blått Kompetansesenter
  4. Minor i havbruk: Bjørn Egil Asbjørnslett, NTNU
  5. Medveiledere fra næringslivet: Trude Heggstad, Blått Kompetansesenter
  6. Næringsphd: Jørgen Fallmyr, NCE Aquatech Cluster
  7. Forskere i bedrift: Ulf Winther, SINTEF Ocean

Aktører med interesse i å delta i aktivitetene inviteres til å ta kontakt. 

Se på våre rapporter:

 

Bakgrunn

Bakgrunn

NTNU Brohode Havbruk er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og forvaltning. Sammen skaper vi kraften til å utvikle ny kunnskap, øke rekruttering, og styrke innovasjonsevnen. Bevegelsen grunnlaget for etablering av en varig, dynamisk regional arena hvor NTNU, i samspill med den videregående skolen og sjømatnæringa, samarbeider om å utvikle kompetente næringsaktører, gjennom å:

  • Øke næringsrelevansen i høyere utdanning
  • Styrke rekrutteringen til den marine sektoren
  • Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen

I samarbeid med Guri Kunna videregående skole og BLÅTT Komptetansesenter

 

Litt historie

Litt historie

Brohode Frøya ble opprettet i 2012 som en intensjonsavtale mellom NTNU og Guri Kunna (da Frøya) Videregående skole angående samarbeid om utdanning, rekruttering, innovasjon og forskning. Avtalen skisserer fire intensjoner for samarbeid:

1.  Etablering av et faglig brohode:
NTNU ønsker å etablere et faglig brohode for virksomhet i samarbeid med Guri Kunna videregående skole, med tilgang til kontorplasser og rimelig overnatting for studenter som utfører sine oppgaver i samarbeid med bedrifter og offentlig sektor.

2.  Etablering av et regionalt næringsforum innen havbruk
NTNUs hovedmotiv er å etablere et regionalt næringsforum med klyngen av havbruksbedrifter og offentlig sektor der universitetet kan få til et nært samarbeid med bedrifter/offentlige aktører i regionen om masterutdanningen innen marine fag, inkludert teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Et slikt samarbeid er viktig for å bedre relevans og kvalitet i NTNUs utdanning.

3.  Utvikle samarbeidet innen faget ”Eksperter i team”
NTNU ønsker også å fortsette samarbeidet innen masterfaget ”Eksperter i team” som i flere år har samarbeidet med aktører i øyregionen. NTNU ønsker å videreutvikle et samarbeid til å omfatte andre fagområder som er relevante for kystsamfunn som Frøya.

4.  Rekrutteringstiltak for havbruksnæringen
NTNU vil bidra hos Guri Kunna videregående skole i deres utdanning av kandidater til de marine næringene der dette er ønskelig. Et samarbeid kan også omfatte ulike prosjekter og andre aktiviteter der NTNU kan bidra til skolens virksomhet.

Bilder - bakgrunn

På visningsanlegg for havbruk.

 

 

Diskusjoner under Brohodekonferanse.