Bakgrunn - Brohode

 • Båter og hav

  Brohode Havbruk - bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn

Brohode Havbruk er en bevegelse som stimulerer til samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet og forvaltning. Den har sitt utspring i en samarbeidsavtale mellom NTNU Havrom og Guri Kunna videregående skole, signert i 2012 og fornyet i 2021. I samarbeid med sjømatnæringen legger de grunnlaget for å utvikle kompetente næringsaktører. Mer spesifikt er målene å:

 • Øke næringsrelevansen i høyere utdanning
 • Styrke rekrutteringen til den marine sektoren
 • Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen

Forskningsrådets FORREGION programmet støtter «Brohode havbruk 2050» som et Kapasitetsløftsprosjekt (2018-2024). Prosjektets visjon er å oppnå innovasjonskapasitet og innovasjonstakt i havbruksnæringen. Det skal utvikle en midtnorsk utdannings- og kunnskapsplattform for mer effektiv utnyttelse av eksisterende faglig spisskompetanse og realkompetanse innen havbruk.

Tett samarbeid mellom forskere, teknologibedrifter og havbruksbedrifter skal bidra til ny teknologi på biologiens premisser. Dette gjelder særlig teknologier, kunnskap og kompetanse som ikke, eller i liten grad, har blitt anvendt i næringen til nå, og som har et stort potensiale til å fornye og forbedre dagens prosesser.

Prosjektet er delt inn i 7 arbeidspakker:

 1. Prosjektledelse
 2. Etter- og videreutdanning
 3. Næringsaktører i utdanning
 4. Minor i havbruk
 5. Medveiledere fra næringslivet
 6. Nærings-ph.d
 7. Forskere i bedrift

Prosjektleder er Alexandra Neyts, NTNU.

Kontaktpersoner for de ulike arbeidspakkene.

Styringsgruppen

I tillegg består styringsgruppen hovedsakelig av bedriftsrepresentanter som har god kjennskap til og forståelse for prosjektet. Styringsgruppen består av: 

 • Per Johan Røttereng fra INAQ
 • Ragnar Sæternes fra SinkabergHansen AS
 • Siri Carson fra NTNU
 • Torstein Rønning fra FiiZK
 • Solveig Gåsø fra FRØY Gruppen
 • Sigurd Bjørgo fra Trøndelag Fylkeskommune
 • Asgeir Johansen fra SalMar ASA 
 • Lars Onsøyen fra Norges Forskningsråd 
 • Martin Søreide fra ScaleAQ

Logoer

Prosjektpartnere:

logo

logo logo logo

 

logo forskningsrådet