Yimen Araya-Ajoy

Forsker

Institutt for biologi
+4748506487
Gløshaugen, Høgskoleringen 5, Realfagbygget

Bakgrunn og aktiviteter