Bakgrunn og aktiviteter

Bestiller for institutt for geovitenskap og petroleum.

Sitter også i geovitenskap og petroleum  sine lokaler i PTS1, S. P. Andersens vei 15 A, 2. etg. hver tirsdag og onsdag.