Bakgrunn og aktiviteter

Bestiller for institutt for geovitenskap og petroleum.