Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Høynes, Siri-Malén. (2020) Samtaleorientert matematikk: Et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245031959.
  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Praksisstudier i lærerutdanninga. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2195-0.
  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik. (2016) På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202525163.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn. (2014) Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02284-0.