Vivi Lisbeth Nilssen

Professor

Institutt for lærerutdanning
93281531
Jonsvannsveien 82, D232

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik. (2016) På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202525163.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn. (2014) Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02284-0.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth. (2012) Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 9788215020471.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth. (2012) Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 9788215020471.
  • Nilssen, Vivi L.. (2010) Praksislæreren. Universitetsforlaget. 2010. ISBN 9788215015880.
  • Moen, Torill; Nilssen, Vivi Lisbeth; Postholm, May Britt. (2008) "Det er læringseffekten som er viktig, det er ikke bare å holde på med datamaskina for at det er morsomt" En kvalitativ studie av tre læreres erfaring med IKT som verktøy i undervisningen. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2365-1. Skriftserien klasseromsforskning (18).