Bakgrunn og aktiviteter

Med en bachelor spesialisering i arbeid og organisasjonspsykologi og en master i læring, atferd, hjerne og omgivelser (psykologi) ved NTNU har jeg en bred interesse i psykologifaget. Mine interesser gjennom utdanningen ved NTNU har vært fusjonsarbeid, lederinnflytelse, grønn organisasjonsutvikling, miljøatferd i tillegg til ekspertise og mennesker med gode presentasjoner og oppnåelse. Jeg jobber som stipendiat innenfor arbeid og organisasjonspsykologi i det interdisiplinære forskningsprojektet MEATigation. Projektet mitt  "Emosjoner og bærekraftig kjøtt- en utforskende studie om bærekraftige endringsagenters driv og barrierer mot en bærekraftig kjøttinudstri i Norge". Studiet vektlegger potensialet for reduksjon i klimagass utslipp i Norge som en følge av mer miljøvennlige praksiser i kjøttindustrien, som inkluderer produksjon, salg(matbutikker og produsenter) og spisesteder(resturanter og kaffeer). Jeg er også en del av forskningsgruppen Greening Organisations ved NTNU. 

https://meatigation.no

https://www.ntnu.edu/psychology/greening-organisations