Bakgrunn og aktiviteter

2013-nå: NTNU - NT: kontorsjef Institutt for materialteknologi

2007-2013: NTNU - NT-fakultetet: seksjonssjef økonomi  

2003-2006: Norges miljø -og biovitenskapelige universitet

2002: Ullevål sykehus

2001: Askim kommune

1998-2001: Høgskolen i Oslo

1996-1998: MP-sjef Telemark Bn

1994-1996: Befalsskole

Fagfelt/Ansvarsområde

  • Lederstøtte
  • Koordingering og ledelse av instituttets administrasjon, spesielt:
    • Økonomi
    • Arealdisponering
    • Planleggingsoppgaver, utredninger innen alle adm.fagfelt.