Bakgrunn og aktiviteter

Førstelektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Ansatt ved Fakultet for medisin og helse NTNU.

Kommer fra Bærum og bodd i Trondheim siden 1979. Har utdanning og tidligere yrkeserfaring fra Trondheim, og har jobbet på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) i vitenskapelige stillinger siden 2009.

Arbeidserfaring

 • Vitenskapelig ansatt, fagleder ved HIST, Institutt for sykepleievitenskap 2009 - 2015
 • Prosjektleder «Tilgjengelig skolehelsetjeneste 6-20 år i Sør-Trøndelag ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2014 - 2015
 • Fagansvarlig for helsesøsterutdanningen i perioden 2010-2013
 • Helsesøster, fagutvikler og prosjektleder/medarbeider i Trondheim kommune i perioden 1994-2006
 • Sykepleier ved Regionsykehuset i Trondheim (RIT) Medisinsk hjerteovervåkning og Nevrokirurgisk overvåking i perioden 1985 - 1993

Utdanning

 • Førstelektor 18.03.16
 • Sertifisert Instruktør DHRL og AHRL. Norsk Resuscitasjonsråd (NNR) (2014 - 2016)
 • Prosjekt- og prosessledelse i lokal samfunnsutvikling, ved Volda Høgskole i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Utviklingskompetanse AS. (2015)
 • Candida rerum politicarum. Hovedfag i helsevitenskap NTNU. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (2004)
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) NTNU. Program for lærerutdanning (2001)
 • Candidata magisteri (sosiologi, pedagogikk, sykepleie) (2000)
 • Helsesøster. Høgskolen i Sør-Trøndelag (1994)
 • Offentlig godkjent sykepleier. Høgskolen i Sør-Trøndelag (1985)

Kompetanse

 • Pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid i høyere utdanning
 • Sykepleie (global helse/minoritetshelse, hjertelungeredning, sykepleie til barn og unge, ledelse)
 • Helsesøsterkunnskap (seksuell helse, reproduktiv helse, fysisk/psykisk helse og utvikling, overvåking av helse, vaksinasjon, helseundersøkelser, tverrfaglig samarbeid, ungdomshelse, foreldreveiledning, samfunnsaktør)
 • Helsefremmende kommunikasjon, endringsfokusert rådgivning (motiverende intervju), simulering, videoopptak og veiledning

 

 • Utviklings- og forskningsprosjekter i kommunehelsetjenesten
 • Kvalitetsutvikling på helsestasjon og i skolehelsetjenesten (kvalitetsindikatorer)
 • Kartlegging av Helsefremmende og forebyggende tilbud/tiltak til barn og unge
 • Fagutvikling i helsetjenesten
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskapsbasert praksis

 

Organisasjonsarbeid og utviklingsarbeid

 • Leder og styreverv for landsgruppen av helsesøstre NSF Sør-Trøndelag i perioden 2009-2015.
 • Deltatt i helsedirektoratets arbeidsgruppe for «Etablering av nytt kommunalt helse- og omsorgsregister» (2015)
 • Deltaker i helsedirektoratets referansegruppe for utarbeidelse av nye «nasjonale retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom» (2013-2015)

 

 

Interesser

 • Organisasjonsarbeid.
 • Friluftsliv og trening. Fotturer i fjellet og skiturer
 • Reiser. Storbyer og opplevelsesturer

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Aune, Ingvild; Olufsen, Vibeke. (2014) En helsefremmende barselomsorg. Helsefremming i kommunehelsetjenesten.

Rapport/avhandling