Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

- Bestiller for Institutt for Psykologi

- Lederstøtte for Institutt for Psykologi

- Variabel lønn, reisekostnader, honorar og refusjoner

- Økonomi - beregninger, budsjettarbeid, fakturabehandling og rapportering

- Ressursstyring av enhetens undervisningsressurser

- Sekretær for instituttstyret ved Institutt for psykologi

- Medlem av sekretariatet for Nasjonalt fagforgan for utdanning og forskning innen psykologi