Bakgrunn og aktiviteter

Anskaffelses- og avtaleportefølje for avdeling Campusservice.

Rådgivning offentlige anskaffelser og kontraktsoppfølging.

Ansvarsområder:

  • A-krim, lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
  • Miljø
  • Systemstøtte TendSign/KGV
  • Malverk