73594543
Richard Birkelands vei 1a, Materialteknisk * 2-56c

Bakgrunn og aktiviteter