Bakgrunn og aktiviteter

Administrasjonskoordinator for ledergruppen og dekanatet IE 

Arbeidsområder:

  • Lederstøtte for dekan Ingrid Schjølberg
  • Bestiller 
  • Planlegging og logistikk Dekanmøter
  • Reisebestilling
  • Konferanse-, og møteplanlegging
  • Koordinator/referent for Fakultetsstyret og LOSAM
  • Ansvar for administrativ koordinering og gjennomføring av ukentlige ledergruppemøter
  • CM (Contracts Modul)
  • Administrator valgweb - oppsett av valg