Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver

 • Studiekonsulent for musikkvitenskap
  • Studieveiledning
  • Studentkontakt
  • Orienteringsmøter
  • Studieplaner og emnebeskrivelser
  • Utdanningsplaner
  • Delstudier i utlandet
 • Rekruttering til musikkvitenskap
 • Organisering av opptaksprøver for musikkvitenskap
 • Undervisningsplanlegging for musikkvitenskap
 • Delen av arbeidsplaner som angår undervisning i emner ved musikkvitenskap og engasjement av midlertidig ansatte for musikkvitenskap
 • Nettkontakt for Institutt for musikk
 • Referent for programrådet for musikkvitenskap
 • Rekvisisjon av adgangskort og nøkler for midlertidig ansatte ved musikkvitenskap
 • Områdeansvarlig, Bygg 2, Nivå 4
 • Kontaktperson for Eiendomsforvaltningen, Vakt og service, VVS og vaktmestertjenesten ifm. Bygg 2, nivå 4
 • Kontaktperson for vedlikehold og reparasjon av instrument og musikkutstyr ved musikkvitenskap
 • Saksbehandling

Utdanning

Bachelor i humanistiske fag - filmvitenskap (NTNU, 2014)
Cand. scient. informatikk (NTNU, 2004)
Cand. mag. fysikk, matematikk og informatikk (NTNU, 2001)