Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver

Rådgiver til instituttleder for studieområdet ved Institutt for musikk.

Utdanning

Bachelor i humanistiske fag - filmvitenskap (NTNU, 2014)
Cand. scient. informatikk (NTNU, 2004)
Cand. mag. fysikk, matematikk og informatikk (NTNU, 2001)