Bakgrunn og aktiviteter

Faglig bakgrunn

Ulrika har lang klinisk erfaring innenfor akuttmedisin, blant annet fra akuttmottak som sykepleier, traumekoordinator og operatør ved AMK (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral).

Av engasjementer kan nevnes at Ulrika har vært mangeårig leder for NSFs landsgruppe for akuttsykepleiere, NLAS, og ledet utdanningsutvalget i gruppa. Hun har videre vært redaksjonsmedlem i Scandinavian Update som er et akuttmedisinsk tidsskrift, styremedlem i Stiftelsen BEST (Bedre og Systematisk Traumebehandling) og instruktør/kursleder i TNCC, som er et globalt etterutdanningsprogram innenfor traumatologi (Trauma Nurse Core Course). Ulrika har også sittet i Regionrådet for Norsk Luftambulanse og vært foredragsholder ved en rekke nasjonale og internasjonale konferanser samt ved flere av landets helseforetak.

Øvrige avgrensede oppgaver har vært blant annet ekstern sensor ved Bachelor i Prehospitalt arbeid ved OsloMet (tidl Høgskolen i Oslo og Akershus), kursholder i pedagogikk for den Norske Legeforening samt vært sakkyndig oppnevnt av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning).

Ulrika vært Fagansvarlig for Videreutdanning i Akuttsykepleie og Nasjonal Paramedicutdanning og arbeidet mye med fasilitering innen simulering for tverrfaglige team samt utdanning av fasilitatorer.

I tillegg har Ulrika har vært  reviewer for Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine https://sjtrem.biomedcentral.com// og Tidskrift for universites- oog høgskolepedagogikk https://www.idunn.no/uniped, hun er også rådgiver for Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) i saker av pedagogiske art.

Ulrika er i dag leder for Enhet for helsefaglig simulering ved NTNU, campus Trondheim i tillegg til å ha pedagogisk ansvar for ATLS i Norge som er et globalt etterutdanningsprogram for leger (Advanced Trauma Life Support).

 

Forskningsinteresser

  • Kommunikasjon, systematisering og samarbeid i team

  • Voksnes læring innen høyere utdanning

  • Effekt av Simulering

  • Studentaktive læringsformer

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Publikasjoner

 

Effekt av simulering for tilegnelse av kunnskap i sykepleierutdanningen – en RCT-studie

Bratås, O. Albriktsen TO, Eriksson, U og Grønning, K (2018)

https://www.idunn.no/uniped/2018/04/effekt_av_simulering_for_tilegnelse_av_kunnskap_i_sykepleie

 

Overtriage in trauma – what are he causes? (2007)

O. Uleberg, OP Vinjevoll, U. Eriksson, P. Aadal and E.Skogvoll

ACTA - Anaesthesiologica Scandinavica. 2007; 51: 1178-83

https://www.researchgate.net/publication/6124586_Overtriage_in_trauma_-_What_are_the_causes

 

Thoraxskader ved et regionalt traumesenter (2007)

HO. Kjøs, TMZ. Lande, U.Eriksson, D. Nordhaug, A. Karevold og R. Haaverstad

Tidskrift for Den Norske legeforening. 2007; 127: 1496-6

https://tidsskriftet.no/profil/ulrika-eriksson

 

Hva er vitsen med videreutdanning i akuttsykepleie? – Vi gjør jo samme jobben allikevel (2012)

U. Eriksson, K, Pedersen, J, Tennås og A, Tørstad

Akuttmedisinsk Update – Skandinavisk Akuttmedisinsk Magasin, 1-2012-vol 5 (s. 10-12)

 

Pediatrisk triage – Er ventetiden over? (2012)

K. Uppman og U. Eriksson

Akuttmedisinsk Update – Skandinavisk Akuttmedisinsk Magasin, 3-2012-vol 5(s. 34-37)

 

Abstrakt/poster

Vitale parameter hos hodeskadepasienter – Hva måler vi prehospitalt?

AJ. Krüger, O. Uleberg, U. Eriksson og E. Skogvoll

Høstmøte 2008, Tidskrift for Norsk Anestesiologisk forening, abstrakt nr 38

 

Is the observation unit a proper place to observe a trauma patient with minor injury?

OP. Vinjevoll, R. Øfsti, U. Eriksson og E. Rødevand

Scandinavian Update 2009 conferance

https://www.researchgate.net/publication/26846061_Is_the_observation_unit_a_proper_place_to_observe_a_trauma_patient_with_minor_injuries

 

Rapport/avhandling

Eriksson, U (2015). Tilrettelegging for læring innen høyere utdanning. Beslutningstakernes handlingsrom og samarbeid når akademia og arbeidsliv møtes

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner