Bakgrunn og aktiviteter

VIKTIGSTE ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER:

Leder for administrativ stab, koordinator teknisk/administrativ stab

Administrasjon, strategi, rapportering

Instituttlederstøtte

Personal og kommunikasjon

Bevilgningsøkonomi (regnskap, budsjett, omdisponeringer)

Ekstern økonomi