Bakgrunn og aktiviteter

Lokale opptak

- Videreutdanning sykepleie, tverrfaglige videreutdanninger, forkurs for ingeniør, y-vei, tres, realfagskurs

- 2 årig master

- Realkompetanse helsefaglige utdanninger (bachelor sykepleie, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie), Samordna opptak