Bakgrunn og aktiviteter

Ansvars- og arbeidsområder

  • Forskningsstøtte
  • Generell brukerstøtte
  • Klientdrift
  • Drift av Windowsmiljø ved IMF
  • Støtte til administrasjonen