Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg heter Tore Romundstad og er i 2019/2020 prosjektleder for MH-fakultetets strategiske handlingsplaner innen utdanningsområdet. Jeg har i denne perioden permisjon fra min stilling som seksjonssjef for utdanningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

LItt om seksjonen og seksjonssjefstillingen:

Seksjonen ivaretar overordnede studieadministrative oppgaver ved fakultetet og driver rapporterings-, planleggings- og rådgivende virksomhet rettet mot studieprogram og Etter og videreutdanning. I tillegg har seksjonen en rekke overordnede administrative oppgaver for medisinstudiet, alle masterprogram, phd-program og øvrige studietilbud. 

Mine oppgaver er stikkordsmessig:
Strategiarbeid, planlegging, handlingsplan, utredninger, budsjett, administrativ ledelse 
førstekontakt mot faglig ledelse, rådgivning spesielle saker, diverse utvalg, Arbeidsfordeling - koordinering