Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder i HR- og HMS-avdelingen

  • Kartlegging av opplæringsbehov
  • Kompetanseutvikling
  • Læringsportalen

Se også Faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling