72828013 41232853
Prinsesse Kristinas gate 3, AHL * 341.03.028

Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i Indremedisin, Lungesykdommer og Blodsykdommer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner