Bakgrunn og aktiviteter

Koordinator for alumnivirksomheten ved NTNU.

Arbeidsoppgaver:

  • Utvikle og drifte NTNU Alumni
  • Arrangementer
  • Utvikle og drifte nettstedet www.ntnu.no/alumni