Bakgrunn og aktiviteter

Primære arbeidsoppgaver:

Prosjektøkonom med ansvar for å følge opp eksternfinansierte prosjekter ved EPT:

  • Budsjettering
  • Kontraktshåndtering
  • Prosjektopprettelse og regnskapsoppfølging
  • Fakturering og rapportering
  • Avslutning